Je to len pár dní, čo ste oznámili, že zakladáte stranu a začínate zbierať podpisy. Kedy nastal moment, keď ste si povedali, že sa vrátite do politiky?
Bolo to dlhšie obdobie, ešte minulý rok som povedal, že sa stretávam a debatujem s mnohými ľuďmi o tom, či je záujem, ako vnímajú súčasnú politiku a súčasné politické dianie. Nie je to otázka, nazvime to posledného mesiaca.


Názov strany je Dobrá voľba a máte už aj webovú stránku. Aké sú ďalšie kroky?
Ministerstvu vnútra sme oznámili, že sme začali zbierať podpisy za vznik strany Dobrá voľba.


Čomu sa chcete v Dobrej voľbe venovať prioritne?
Rozumiem tomu, že sa pýta nejaká zmena, veď je prirodzené, že keď je jeden štýl politiky, tak po čase sa opotrebuje. Sú tu aj mnohé problémy, ktoré evidujeme, ale to, čo mi prekáža je, že tá zmena, ktorá sa pýta a o ktorú sa tu mnohí hlásia, by nemala byť zmena, ktorá je iba o kádrovaní a personálnom vyhraňovaní sa. Mala by to byť zmena taká, ktorá reálne rieši problémy ľudí. Myslím si, že to, čo nám tu chýba v poslednom čase oveľa viac, ako to bolo v minulosti, je téma o konkrétnych riešeniach. Ako chceme zlepšiť konkrétny život ľuďom. Lebo ak ľudia nepociťujú, že tí, ktorí sú pri moci, či už v politike, alebo sa o tú moc usilujú, neponúkajú konkrétne riešenia, tak potom majú pocit, že každý si hrá to svoje a na seba a môže sa stať, že to ľudia budú vnímať, že všetko je iba skorumpované, čo nemôžeme predsa chcieť.

Rozhovor s bývalým ministrom a krízovým menežerom Tomášom Druckerom o jeho opätovnej snahe vstúpiť do politiky založením vlastnej strany, ktorá ponesie názov - Dobrá voľba.
Rozhovor s bývalým ministrom a krízovým menežerom Tomášom Druckerom o jeho opätovnej snahe vstúpiť do politiky založením vlastnej strany, ktorá ponesie názov - Dobrá voľba.
Zdroj: MATEJ KALINA


Ako chcete spomínané problémy riešiť?
Sú tu aj témy, ktoré sa týkajú napríklad hospodárskej politiky, aby Slovensko nebolo odkázané len na automobilky. Aby Slovensko malo takú hospodársku politiku, ktorá vytvára priestor. Sú tu témy, ktoré sú podstatné, okrem spomínanej hospodárskej politiky aj veda a výskum, pôdohospodárstvo, turizmus, ale toto málokoho zaujíma. Ľudí zaujíma predovšetkým ich každodenný život, či bude lepší, alebo horší. A toto jednoznačne treba riešiť. Mladé rodiny, zdravotníctvo, dôstojný život ľudí a často ide najmä o dôstojný život seniorov. Niekto povie, že to sú ľavicové témy, ale mne to je jedno. Je to normálne, ľudské. Bol som dva roky ministrom zdravotníctva, mám povinnosť aj spoluzodpovednosť za to, aby sme hovorili o zdravotníctve ako o oblasti, ktorú treba zlepšovať. Problém je, že ak niekoho nepoznáte v zdravotníctve, tak sa často nikam nedostanete. My nemáme zlých lekárov, ale systém sa zvlčil až do takej miery, že buď ste schopní nájsť si cestičky, ako si to vybaviť, alebo potom nie ste schopní a cítite tú obrovskú nespravodlivosť.