Ministerstvo obrany bojuje s extrémistami. Ak nosíte uniformu alebo maskáče, ktoré v súčastnosti nosia vojaci, môžete mať opletačky so zákonom a dostať pokutu 500 eur. Je to reakcia na polovojenské jednotky, teda pochybné zoskupenia mladých mužov, ktorí behajú po lese a hrajú sa na vojakov. Tieto skupiny pritom nie sú pod kontrolou štátnych orgánov, z čoho je minister obrany Peter Gajdoš (60) nervózny. Zákaz sa má vzťahovať aj na použitie iných odevov označených štátnym znakom SR a zameniteľných s vojenskou rovnošatou. Nezákonné má byť aj zneužitie označenia OS SR v písomnom styku, názvoch domén webových stránok či na motorových vozidlách. Trestať sa má tiež použitie osobnej identifikačnej karty inou osobou ako vojakom.
      "Vojenské uniformy sú určené výhradne pre príslušníkov OS SR, absolventov dobrovoľnej vojenskej prípravy, aktívnych záloh a pre vojakov mimoriadnej služby počas jej výkonu, pretože ide o bezpečnostné zložky štátu, a teda ich nemôže nosiť ktokoľvek," zdôrazňuje minister obrany Gajdoš (SNS).

Zákon teda zakazuje aktuálne rovnošaty. Opatrenie sa teda nemá dotknúť rybárov či poľovníkov, ktorí používajú odevy s neaktuálnym vzorom. Výnimku majú mať aj poberatelia výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci.