Aplikácia a softvér EkonMOD milk, ktoré Miroslav Záhradník vyvinul vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra v Nitre, má pomôcť farmárom, aby chovali kravy s vyšším ziskom. U nás za ňu dostal ocenenia, ale o jeho aplikáciu majú obrovský záujem i v zahraničí, v Európe aj v USA. Pritom si ju môžete stiahnuť úplne zadarmo!

Koľko ste na softvéri pracovali?

Ide o tretiu generáciu aplikácie, ktorú som vyvíjal dva roky. Vychádzal som z dlhoročných databáz od chovateľov, ktorými náš ústav disponoval. Aplikáciu si vlastne vyžiadali sami farmári a povedali, aká by mala byť. Vedia, s čím majú problémy.

Na čo je aplikácia zameraná?

Pomáha farmárom spoznať dosahy toho, čo sa u nich na farme deje. Môžu si nastaviť všetko v práci tak, aby sa ich podnik rozvíjal, prípadne neboli v strate. Aplikácia farmára informuje, ale i motivuje a radí mu, ako prosperovať.

Miroslav Záhradník vie, ako pomôcť poľnohospodárom.
Miroslav Záhradník vie, ako pomôcť poľnohospodárom.
Zdroj: autor

Nie je to pre nich veľa teórie a štatistík?

Aj tak sledujú veľa ukazovateľov. Vďaka aplikácii lepšie spoznajú skutkový stav. Po vyhodnotení zadaných ukazovateľov im napríklad presne ukáže, ako by na tom boli, keby teliatka pribrali o 10 deka viac alebo dojnica nadojila o niekoľko litrov navyše.

Dozvedia sa z aplikácie, aké plemená kráv sú pre nich vhodné?

Rozhodne áno. Napríklad slovenské strakaté plemeno je najmä na mlieko, no po vyradení sa dá chovať na kvalitné mäso. Chov pinzgauského plemena, ktoré má kvalitné mlieko, má veľmi nízke náklady. Z toho vyplýva, že do hry vstupuje viacero ukazovateľov, ktoré by mal farmár poznať, ak chce byť ziskový.

Aplikácia pomáha farmárom zlepšiť hospodárenie 
a dosiahnuť tak aj lepšie zisky.
Aplikácia pomáha farmárom zlepšiť hospodárenie a dosiahnuť tak aj lepšie zisky.
Zdroj: autor

O vašu aplikáciu je veľký záujem v zahraničí. Ako sa na ňu dívajú Slováci?

Intenzívne sa o ňu zaujímajú Američania a Holanďania, ale aj iní európski farmári. Práca s aplikáciou sa pomaly rozširuje aj u nás. Spolupracujeme s jednou farmou na strednom Slovensku, ktorá si ju osvojila a výsledky sa už dostavujú. Záujem však majú i ďalší. Svetový trend je, že veda musí ísť k farmárom, no farmári sa zároveň musia sami učiť. Mladí to už začínajú chápať, u tých starších, žiaľ, to ide pomalšie.

Vymyslieť aplikáciu nebolo zrejme jednoduché, tak prečo si ju môžu záujemcovia stiahnuť zadarmo?

Viacerí sa nám smiali, že na západe si iba za konzultácie pýtajú veľké peniaze. Aj my hľadáme štruktúru a správnu formu, ako to celé uchopiť. Je to však niečo inovatívne, čo treba medzi farmármi rozšíriť a obhájiť. Ak by sme to spoplatnili nejakou vyššou sumou, zrejme by do toho išlo iba málo farmárov. Neskôr pravdepodobne aplikáciu nejakou formou spoplatníme.

AKO POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU

Ak vás aplikácia zaujala, tu je 6 bodov, ktoré vám pomôžu pri jej využívaní.

  1. Aplikáciu a softvér si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky Národného poľnohospodárskeho a potravinového centra Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre pod označením EkonMOD milk.

  2. Do aplikácie zadáte rozličné hodnoty a údaje o strave pre zvieratá (množstvo, zloženie) alebo čas kŕmenia. Aplikácia vám vypočíta, či dávate správne množstvo a druh krmiva. Vyráta aj iné hodnoty, čím vám šetrí peniaze a zlepšuje zdravotný stav zvierat.

  3. Aplikácia okrem iného vypočíta, koľko zvierat musíte chovať na farme, aby ste dokázali zabezpečiť potrebný stav zvierat a produkciu mlieka.

  4. Vyráta vám aj potrebný počet kráv tak, aby ste boli ziskoví.

  5. Zadáte parametre chovu – koľko zvierat sa vám narodí, koľko ide preč, koľko vám uhynie. Aplikácia vypočíta, koľko zvierat musíte chovať, aby ste zlepšili odchov teliat a jalovíc. Zároveň bude na ne viac dohliadať, aby boli zdravšie.

  6. Aplikácia vám na základe nahodených údajov pomáha nielen so stravou pre dobytok či s množstvom zvierat v stajniach, ale aj so zvyšovaním dojivosti.