Zdravotníkov nemusia ochrániť ani najlepšie ochranné pomôcky, celé nemocnice sa môžu zmeniť na jedno veľké infekčné oddelenie. Aj o tom sme sa rozprávali s epidemiologičkou Jaroslavou Brňovou z Centra mikrobiológie a prevencie infekcií Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

Majú nemocnice dostatok ochranných pomôcok?


Všetko záleží aj od toho, ako si manažment nemocníc plánoval nákupy dezinfekcie a ochranných pracovných pomôcok v predchádzajúcich obdobiach. Ak máte verejné obstarávania urobené dopredu a máte vysúťažené aspoň na rok až dva dopredu a zároveň za stanovené pevné ceny, dodávatelia vám musia daný tovar dodať. Samozrejme, v čase väčšej epidémie sa môžu potreby rapídne meniť a to sa musí riešiť na národnej úrovni cez krízové riadenie.


Sú zdravotnícke zariadenia na takéto situácie pripravené? 


Záleží, či sa  nemocnice pripravili už predtým, keď bola hrozba iných epidémií, alebo začínajú na zelenej lúke. Ak zodpovedne pristupovali k príprave pandemického plánu pri chrípke a tiež plánu na zvládnutie eboly a iných vysokovirulentných nákaz, mali by mať základný rámec. Nie všetci brali vážne už vtedy hroziace riziko výskytu závažných infekčných ochorení.


Zvládnu to slovenské nemocnice?


Najhoršie to bude tam, kde nemajú Infekčné kliniky, mnohé sa zrušili. Boli tlaky ich odsúvať, pretože nemali obložnosť a zrazu vidíme, ako je ich treba. Môžeme byť šťastní, že ich ešte stále máme aspoň v každom krajskom meste. Odbor infektológia má v zdravotnom systéme veľký význam, rovnako ako mikrobiológia a epidemiológia.


Čo ak bude viac chorých ako lôžok v nemocniciach?


V nemocniciach sú vypracované postupy na reprofilizáciu lôžok. To znamená, že v prípade stavu veľkého navýšenia počtu pacientov sa v podstate aj iné oddelenia stávajú infekčnými oddeleniami. Každá nemocnica by mala mať plán. Podľa toho, ako bude pribúdať pacientov, sa budú postupne pridávať iné oddelenia, ktoré sa uzavrú a budú tam izolovať pacientov a liečiť. Keď nebudú stačiť, pridajú sa ďalšie. Alebo to nakoniec dopadne ako v Taliansku, tam sa menia celé nemocnice na jednu veľkú infekčnú kliniku.


Kto o tom rozhoduje?


Každá nemocnica má útvar krízového riadenia, ktoré sa tiež podieľa na koordinácii situácie v prípade epidemií. Významnú úlohu tiež zohrávajú pracovníci oddelení nemocničnej hygieny.


Čo sa deje s pacientmi, ktorí sú v nemocnici s inými diagnózami?


V prípade, že by bola ťažká situácia, tak všetky plánované operácie, ktoré sa dajú zrušiť, sa nevykonávajú. Robia sa len akútne diagnózy. Závisí aj od toho, aký bude počet personálu. Ak budete musieť stiahnuť sestry a lekárov aj z iných oddelení, tak sa nemusí poskytovať komplexná zdravotná starostlivosť. Samozrejme, keď niekto príde s infarktom myokardu a iným závažným akútnym ochorením, tak musí byť ošetrený. To je normálna vec. Len musíte urobiť triáž pacientov a zabezpečiť to, aby sa vám nemiešali infekční a bežní pacienti.