Sudca Špeciálneho súdu (ŠS) Ján Hrubala poèas zasadnutia senátu disciplinárneho súdu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý rozhodoval vo veci odvolania Súdnej rady voèi prvostupòovému verdiktu disciplinárneho súdu v kauze sudcu Špeciálneho súdu (ŠS) Jána Hrubalu. Bratislava, 30. apríl 2007.  Foto: SITA/Tomáš Benedikoviè        Upozoròujeme odberate¾ov, že zverejnenie tvárí osôb, ktoré nie sú právoplatne odsúdené, v súvislosti s údajným porušením zákona, može by posudzované ako porušenie ich osobnej i
Zdieľať fotku

2/30 Sudca Špeciálneho súdu (ŠS) Ján Hrubala poèas zasadnutia senátu disciplinárneho súdu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý rozhodoval vo veci odvolania Súdnej rady voèi prvostupòovému verdiktu disciplinárneho súdu v kauze sudcu Špeciálneho súdu (ŠS) Jána Hrubalu. Bratislava, 30. apríl 2007. Foto: SITA/Tomáš Benedikoviè Upozoròujeme odberate¾ov, že zverejnenie tvárí osôb, ktoré nie sú právoplatne odsúdené, v súvislosti s údajným porušením zákona, može by posudzované ako porušenie ich osobnej i Foto: Tomáš Benedikoviè