Polepšia si aj tí najbiednejší dôchodcovia.
Zdieľať fotku

2/12 Polepšia si aj tí najbiednejší dôchodcovia. Foto: Shutterstock