"Aj spoločnosť Uber môže na našom trhu fungovať, ak splní zákonom stanovené podmienky. Toto naše stanovisko je aj v súlade s nedávnym rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, podľa ktorého majú byť spoločnosti ako Uber regulované ako taxislužba a musia spĺňať podmienky štátu, kde pôsobia," uviedol rezort dopravy.

Reagoval tak na rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I, že alternatívna taxislužba Uber, fungujúca na základe mobilnej aplikácie, musí zastaviť svoju činnosť, vrátane využívania vodičov a vozidiel, ktorá je v rozpore so zákonom o cestnej doprave. Spoločnosť následne pozastavila prevádzku služby v Bratislave.

Ministerstvo dopravy ďalej uviedlo, že zároveň vníma aj technologický pokrok v poskytovaní služieb a preto už dlhšiu dobu pripravuje zmenu príslušných zákonov, ktoré v niektorých oblastiach zjednodušia podnikanie v oblasti prepravy osôb na cestách. "Pripravovanými zmenami navrhujeme, napríklad, upraviť podmienky pre udelenie koncesie, upravujeme bezúhonnosť prevádzkovateľa taxislužby, odbornú spôsobilosť a zároveň plánujeme vykonať zmeny v povinnosti mať parkovacie miesto. V spolupráci s Ministerstvom financií SR navrhujeme aj možnosť určenia ceny doplniť aj o možnosť vypočítať cenu prostredníctvom digitálnej platformy," priblížil rezort dopravy.

Tieto návrhy budú predmetom štandardného legislatívneho procesu a každý sa k nim bude môcť vyjadriť. "Chceme vytvoriť také prostredie pre poskytovanie služby taxi, ktoré bude spravodlivé a všetci budú mať rovnaké podmienky, bez akýchkoľvek výnimiek," dodalo ministerstvo dopravy.