Tri problematické smernice, o ktoré ide, boli schválené v roku 2014 a členské štáty ich mali do svojich pravidiel zapracovať do 20. mája minulého roku. Doteraz to Slovensko, ale ani Česko, Nemecko, Rumunsko, Írsko a Cyprus neurobili, alebo urobili len čiastočne.

Krajiny majú po štvrtkovom odôvodnenom stanovisku komisie dva mesiace na odpoveď. Ak tak neurobia, môže se komisia rozhodnúť, že záležitosť predá únijnému súdu.

Slovenská republika, Rumunsko a Česko neprijali, nezverejnili ani komisii neoznámili adekvátne vnútroštátne opatrenia, ktoré by zohľadňovali aktualizované predpisy o pravidelných technických prehliadkach áut a prívesov.

Slovenská republika spolu s Írskom, Nemeckom a Českom tiež nič nespravili v súvislosti so zavedením spoločných pravidiel pro cestné technické kontroly nákladných vozidiel, autobusov, ťažkých prípojných vozidiel a vysokorýchlostných traktorov.