Program Recyklohry spoločnosti ASEKOL SK si dal za cieľ systematicky zapájať témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a recyklácie elektroodpadu do školskej výučby. Vlani sa doň zapojilo viac ako 150 slovenských škôl. Bude ich tento rok viac?

Dlhodobým podporovateľom vzdelávania v oblasti zodpovednej recyklácie na Slovensku je spoločnosť Orange. Najaktívnejším školám poskytne aj tento rok ako partner programu Recyklohry finančné granty na realizáciu ich zelených projektov.

„Vieme, že k zodpovednosti k životnému prostrediu treba viesť už malé deti - majú mnoho otázok, vidia svet inak, hovoria veci od srdca a môžu ovplyvniť svoje najbližšie okolie k pozitívnej zmene. Preto sme radi, že môžeme v spolupráci s ASEKOLOM pokračovať aj tento školský rok. Naposledy sa nám podarilo vďaka Recyklohrám vyzbierať na školách viac ako 18-tisíc mobilných zariadení a veríme, že podobný výsledok sa zopakuje aj tento rok,” povedala Natália Kunická zo spoločnosti Orange Slovensko.

1000 STARÝCH MOBILOV A VYSNÍVANÝ PROJEKT
Špeciálnej základnej škole v Krupine sa v Recyklohrách 2020 podarilo vyzbierať viac ako tisíc starých mobilov. Zabezpečili si tak víťazstvo v súťaži a možnosť realizovať špeciálny projekt na školskom dvore. Jeho cieľom bolo vybudovať outdoorovú učebňu, ktorú by bolo možné využiť vo všetkých vyučovacích predmetoch na učenie sa vonku.

„V našej škole sú deti, ktoré sa pre svoje pohybové obmedzenia veľmi málo dostanú do prírody, preto bolo našim snom, aby sme im tú prírodu priblížili v našej záhrade,“ povedala riaditeľka školy, Mgr. Andrea Kristeľová.

V rámci projektu sa škole podarilo vytvoriť rehabilitačný chodník, skákaciu zónu, záhradné pódium aj drevenú knižnicu. Vznikla nová lavička pod orechom, pribudli jahody vo vyvýšenom záhone, vtáčie búdky, hmyzí hotel, a tiež záhradné jazierko s fontánou a vodnými rastlinami.

BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA A HMATOVÝ CHODNÍK V ČATAJI
Základná škola v Čataji sa do programu Recyklohry tiež zapojila a vďaka prostriedkom z grantu sa jej podarilo zrealizovať bylinkovú špirálu a hmatový chodník v školskom areáli.

Ilustračné foto
Zdroj: ORANGE

Projekt má oboznámiť deti s najznámejšími druhmi byliniek, pričom vypestované bylinky sa používajú aj v školskej jedálni pri príprave nátierok a limonád. Hmatový chodník v tvare cestičky má zase podporiť chôdzu naboso pre lepšie vnímanie prírodných materiálov, akými sú piesok, kamene, štrk, mach či tráva.

„Výzva zbierať staré mobily nás veľmi zaujala. Vyzbierali sme v priemere viac ako štyri mobily na každé dieťa. V domácnosti tvorili odpad, a takto dostali druhú šancu na spracovanie. My sme si zároveň vďaka nim skrášlili školský dvor a zrealizovali zaujímavý projekt, ktorý slúži všetkým deťom,“ povedala koordinátorka pre environmentálnu výchovu, Katarína Družbacká zo ZŠ v Čataji.

EKOALTÁNOK V NEPORADZI
Základnej škole v Neporadzi sa uplynulý rok podarilo vyzbierať až 258 starých mobilov, a vďaka Orangeu a programu Recyklohry tak mohla zrealizovať projekt ekoaltánku v školskej záhrade.

Ilustračné foto
Zdroj: Orange

Nový priestor v exteriéri škole umožní skvalitniť výučbu predmetov zážitkovou formou. V ekoaltánku bude organizovať rôzne environmentálne aktivity, besedy, prednášky či projektové vyučovanie. „Učenie a tvorenie vonku má inú atmosféru, prináša deťom osobný kontakt s prírodou, keď si prírodu vedia chytiť a pozrieť rovno zblízka, a nie z učebníc,“ povedala pani riaditeľka Miroslava Kasalová zo ZŠ v Neporadzi.

ZBER MOBILOV POKRAČUJE - NAJLEPŠIE ŠKOLY ZÍSKAJÚ 1000 EUR
Mobilné zariadenia obsahujú veľké množstvo opätovne využiteľných materiálov a vzácnych kovov, ktoré vďaka recyklácii nie je potrebné ťažiť z prírody. Takýmto spôsobom je možné ušetriť tisíce ton nerastných surovín, hektolitre vody či ropy.

Žiaci môžu vďaka Recyklohrám aj tento rok ukázať, koľko drobného elektroodpadu, batérií a starých mobilov dokážu vyzbierať. Zároveň súťažia o podporu až 1000 eur od Orangeu na realizáciu zelených projektov a kopu iných zaujímavých cien.

Zber starých mobilov trvá od 7.9. do 30.10.2021. Školy sa môžu zaregistrovať na stránke www.recyklohry.sk.

Advertisement