Ústava Slovenskej republiky hovorí, že každý občan má právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. V akom rozsahu ju získate však záleží aj od toho, kde si platíte zdravotné poistenie. Podľa toho vám budú vrátené doplatky za lieky alebo poskytnutý príspevok na ošetrenie u zubára.

3 zdravotné poisťovne, množstvo rozdielnych benefitov

Zdravotné poisťovne si vytvorili balíky benefitov nad rámec zákona, ktoré poskytujú svojím poistencom. Jedna poskytuje najviac výhod rodinám, iná sa orientuje na seniorov a prevenciu. Ktorá zdravotná poisťovňa poskytuje najlepšie benefity pre vás zistíte, keď si urobíte porovnanie zdravotných poisťovní.

Čas na zmenu zdravotnej poisťovne máte do konca septembra. Nebuďte v otázke jej výberu ľahostajný, nakoľko ovplyvňuje to, akú zdravotnú starostlivosť dostanete.