A nielenže vie, ale tiež koná. Vyše 400 ovocných a okrasných stromov i drevín vyrástlo počas uplynulého roka po celom Slovensku aj vďaka jeho podpore. Spoločnosť sa snaží aj touto cestou prispievať k tomu, aby bolo naše životné prostredie odolnejšie voči zmenám, ktoré ho v posledných rokoch ohrozujú.

Stromy dokážu prispieť k našej zelenšej budúcnosti

Kaufland sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti dlhodobo zasadzuje za ochranu biodiverzity a klímy. Aj preto sa rozhodol podporiť iniciatívu Sadíme budúcnosť, ktorú zastrešuje Nadácia Ekopolis, a ako partner projektu stojí za vysadením stoviek nových stromov a drevín v deviatich slovenských mestách a obciach.

„Záleží nám na ochrane životného prostredia, čo celoročne zdôrazňujeme mnohými našimi aktivitami,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko, a dodáva: „Teší nás, že sme sa v rámci iniciatívy Sadíme budúcnosť mohli podieľať na investícii, ktorá má zmysel aj pre ďalšie generácie a plánujeme v tom aktívne pokračovať aj v tomto roku.“

Jedným z cieľov Nadácie Ekopolis je v rámci iniciatívy Sadíme budúcnosť podporiť sadenie stromov v lokalitách, kde je to skutočne potrebné. „Naša iniciatíva Sadíme budúcnosť spája úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine,“ hovorí riaditeľ nadácie Peter Medveď.

Sadíme budúcnosť

Projekt v roku 2022 odštartoval svoj prvý ročník pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Do celého procesu výsadby boli zapojení nielen odborníci, ale tiež miestne komunity. S pomocou dobrovoľníkov sa tradičné i zabudnuté dreviny sadili na miestach, kde má ich výsadba zmysel. Dôležitou súčasťou projektu je tiež následná starostlivosť o stromy. Obyvatelia slovenských miest a obcí vďaka tomu dokážu ovplyvniť priestor, v ktorom žijú, a to na dlhé roky.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland

Obnova slivkového sadu v Bošáckej doline aj vďaka Kauflandu

Medzi mestá, v ktorých sa Kaufland ako partner výsadby podieľal na realizácii projektov pre udržateľnejšie a zelenšie komunity a susedstvá, patria Banská Bystrica, Partizánske, Rimavská Sobota, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Senec a Ružomberok.

  • Práve v okolí Ružomberka sa nachádza druhá najzelenšia obec na Dolnom Liptove. Napriek tomu však táto oblasť patrí medzi okresy Slovenska s najhoršou kvalitou ovzdušia.
  • Výsadba lipovej aleje pomôže nielen skultúrniť poľnohospodársku krajinu v okolí, ale aj zlepšiť život jej obyvateľov.
  • Sadenie stromov v Bošácej podporil Kaufland nielen finančne, ale aj vlastnými rukami. Na mieste, kde v minulosti ovocné sady zanikli, sa podarilo zrealizovať výsadbu slivkového sadu.
  • Jeden zo 65 nových stromčekov si vyskúšali zasadiť aj samotní zamestnanci Kauflandu.

Ochranu klímy nepodceňujte

Boj proti klimatickým zmenám a aktivity s tým spojené majú dlhodobo významné miesto v rámci celej skupiny Schwarz, ktorej je Kaufland súčasťou. Využívanie energeticky efektívnych technológií, zamedzovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov, ekologické plánovanie nových budov, logistické procesy šetrné k životnému prostrediu či preventívne opatrenia, zabraňujúce vzniku odpadu, prispievajú k čistejšiemu a udržateľnejšiemu životnému prostrediu pre nás všetkých.
 
Vedeli ste, že k ochrane klímy a životného prostredia môžete prispieť aj v rámci svojho bežného nákupu v Kauflande? Stačia malé zmeny, ku ktorým patrí presúvanie sa do blízkej predajne pešo alebo na bicykli, výmena klasických mikroténových vreciek za eko sieťky či výber produktov, dopestovaných alebo vyrobených ohľaduplne k prírode, ľuďom i zvieratám.
 
Viac sa o aktivitách, ktoré reťazec podniká proti klimatickým zmenám, môžete dozvedieť na jeho stránke www.kaufland.sk/klima.

Ilustračné foto
Zdroj: Kaufland