V živote človeka sa občas objavia situácie, na ktoré sa nedá vopred pripraviť. Stanú sa neočakávane a vážne narušia život rodiny aj rodinný rozpočet. O to horšie, keď rodina vopred nemyslí na zadné vrátka, akými môže byť práve vhodne zvolené životné poistenie.

Úraz nemusí byť len odrenina

Podľa štatistík Sociálnej poisťovne patrí práve úraz medzi tri najčastejšie príčiny práceneschopnosti a je dokonca hlavnou príčinou úmrtí do 44 rokov. Práve preto je dôležité včas myslieť na kvalitné úrazové poistenie s krytím trvalých následkov úrazu, ktoré pomôže zabezpečiť potrebnú finančnú injekciu. „V tomto prípade odporúčam uzavrieť aj poistenie denných dávok počas nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré môžu vykompenzovať zníženie príjmu počas liečby,“ radí Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Podceňovaná invalidita

Priemerná výška invalidného dôchodku v prípade invalidity nad 70 % je na Slovensku iba 368,03 €. Pri PN je výška nemocenskej dávky počas prvých 3 dní iba 25 % z denného vymeriavacieho základu, od 4. dňa práceneschopnosti iba 55 % z denného vymeriavacieho základu. Preto je pri životnom poistení dôležité vykryť zníženie príjmu počas dlhodobej PN alebo v prípade invalidity. „Poistná suma poistenia pre prípad invalidity by mala byť zvolená v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky alebo vykryla rozdiel v strate príjmu. Inou možnosťou je poistenie pre prípad PN, ktorého úlohou je kompenzácia príjmu v prípade pracovnej neschopnosti,“ vysvetľuje Jana Kováčová.

Závažné ochorenia trápia čoraz mladšie ročníky

Na Slovensku zažije každý deň mŕtvicu človek mladší ako 45 rokov a každých 16 minút u nás pribudne jeden pacient s rakovinou. Tieto ochorenia výrazne zasiahnu do chodu rodiny a ovplyvnia ju nielen psychicky, ale najmä finančne. „Pri uzatváraní poistenia je dôležité, aby klient zvolil poistnú sumu v takej výške, aby zabezpečila výpadok príjmu poisteného aspoň na 2 roky a zároveň aj dostatok peňazí potrebných na liečbu a rehabilitácie,“ radí Jana Kováčová z poisťovne Generali.

Poisťovňa Generali teraz ponúka nové poistenie závažných ochorení s viacnásobným plnením až do výšky 360 %. „Uvedomujeme si, že človek môže počas života prekonať aj viacero závážnych ochorení a naďalej plnohodnotne žiť. Preto nové poistenie závažných ochorení plní až 3 poistné udalosti vo výške 100 % z poistnej sumy. Zároveň sme v balíku 37 najčastejšie sa vyskytujúcich závažných ochorení ponechali až 3 čiastočne plnenia. To znamená, že klient môže získať poistné plnenie až do výšky 360 % z poistnej sumy,“ dodáva Jana Kováčová z poisťovne Generali. Výhody nového poistenia závažných ochorení nájdete na webe www.zivotjelenjeden.sk.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Generali

Poistite si aj úver či pôžičku

Pre ľudí, ktorí čerpajú hypotekárny úver, pôžičku či leasing a zároveň sú živiteľmi rodiny, je podľa Jany Kováčovej vhodné uzavrieť Hypo poistenie alebo poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou od poisťovne Generali. „Tieto dve poistenia sú vhodnéna zabezpečenie hypotéky a výdavkov rodiny, pretože pomôžu rodine pokryť výdavky a zostať tak bez dlžôb. Poistná suma každým rokom rovnomerne klesá a v prípade úmrtia poisteného sa vypláca osobám, ktoré poistený určil,“ vysvetľuje Kováčová výhody poistenia.

Navyše, teraz môžete získať aj výhodnú úverovú zľavu vo výške 10 %. „Jednou z mnohých výhod úverovej zľavy je najmä to, že obe poistené osoby si môžu dojednať vlastnú výšku poistnej sumy, ako aj rozdielnu dobu poistenia,“ upozorňuje Jana Kováčová z poisťovne Generali. Navyše, v prípade poistnej udalosti jednej osoby ostáva druhej poistenej osobe naďalej poistné krytie. Podmienky získania úverovej zľavy, ako aj jej výhody nájdete na webe www.zivotjelenjeden.sk.