Podľa posledného prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť McDonald’s, považuje až 83 % Slovákov za najväčší problém najmä hromadenie a skládkovanie odpadu.

Aj napriek tomu, že environmentálna problematika spojená s množstvom vyprodukovaného odpadu vstupuje čoraz viac do povedomia ľudí, nie každý človek je ochotný vymeniť svoj komfort za udržateľnejší prístup k životu. Lepšiu budúcnosť si však musíme všetci zaslúžiť. Príkladom chce byť aj spoločnosť McDonald’s, ktorá sa popri rôznych inováciách v riešení ekologickejších obalov zameriava aj na samotné triedenie použitých obalov po zákazníkoch a ich následné druhotné využitie.

„Našej spoločnosti a našim zamestnancom záleží na životnom prostredí a spoločne sa snažíme vyvíjať rôzne aktivity v prospech udržateľnosti. Na vlnu riešení sme naskočili pred mnohými rokmi. Málokto vie, že odpad, ktorý vzniká v našich prevádzkach, zamestnanci poctivo triedia už od roku 2003. Napríklad až 74 % odpadu z lokálnych reštaurácií išlo v roku 2019 na ďalšie využitie. Navyše, ako dobrý sused chceme pomáhať udržiavať čistejšie prostredie v širšom okolí našich prevádzok a rovnako chceme motivovať aj našich zákazníkov, aby separovali obaly z našich jedál správnym spôsobom,“ vysvetľuje Lucia Poláčeková, PR supervízorka pre McDonald’s na Slovensku.

Ilustračné foto
Zdroj: McDonald’s

Keďže spoločnosť už dlhodobo prináša viaceré ekologickejšie riešenia, rozhodla sa posilniť aj svoje upratovacie aktivity interným programom „Mekáč upratuje“. Program pod taktovkou aktívnych zamestnancov otužuje dobré susedské vzťahy, pomáha vytvárať čistejšie prostredie a v neposlednom rade motivuje miestnych obyvateľov k zodpovednosti a svojich ľudí k zberu nežiadúcich odpadkov aj v širšom okolí vlastných prevádzok. Dôvodom a inšpiráciou je pomoc s udržiavaním čistoty v uliciach slovenských miest a tiež budovaním dobrých susedských vzťahov.

Ilustračné foto
Zdroj: McDonald’s
Ilustračné foto
Zdroj: McDonald’s

„Zamestnanci prijali našu výzvu s nadšením. Do upratovania okolia reštaurácií, ale i vzdialenejších lokalít, na ktoré nás upozorňujú aj naši zákazníci, sa priebežne zapájajú ľudia z viacerých našich prevádzok McDonald’s na Slovensku. Aj týmto spôsobom chceme byť dobrým príkladom pre iné spoločnosti, či pre zákazníkov,“ dodáva L. Polačeková.