Pomôžte šíriť povedomie o tejto problematike, a ukážte tak ostatným ženám, že v tom nie sú samé. Pridajte sa k dlhoročnej snahe o zmenu, ktorej je venovaný aj 25. november – Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách.

Napriek tomu, že je domáce násilie téma, o ktorej sa hovorí veľmi ťažko, spoločnosť Avon o nej hovorí nahlas a zreteľne už od roku 2008 prostredníctvom svojho projektu Avon proti domácemu násiliu. Skrz neho sa snaží svoj vplyv využiť pozitívne, a tak nielen pomáha obetiam, ale rovnako aj neustále zvyšuje povedomie o problematike a o možnostiach jej riešenia. Súčasťou projektu je aj spolupráca s mimovládnou organizáciou a garantom projektu – Alianciou žien Slovenska.

Ilustračné foto
Zdroj: Avon

Počuli ste už o kampani Za otvorenými dverami? Ambasádorka iniciatívy Avon proti domácemu násiliu, Simona Salátová spojila svoje sily s riaditeľkou Aliancie žien Slovenska, Katarínou Farkašovou a inšpiratívnou Hankou Kynychovou, českou ambasádorkou v rámci tejto jedinečnej kampane. A prečo vlastne za otvorenými dverami? Pretože aktuálna situácia, pandemické opatrenia a s nimi spojená izolácia prestavuje mimoriadne nebezpečnú situáciu pre obete domáceho násilia. Pandémia COVID-19 so sebou priniesla výrazný nárast domáceho násilia. Kampaň Za otvorenými dverami hovorí o domácom násilí prostredníctvom série videí, kde Simona Salátová s Katarínou Farkašovou diskutujú o tom, čo vlastne domáce násilie je, ako pomôcť ženám, ktoré ho zažívajú a prezradili aj čo robiť, ak sa žene podarí z toxickej domácnosti odísť. Hanka Kynychová tiež otvorene a citlivo prehovorila o svojej osobnej skúsenosti s domácim násilím. Videá nájdete na Youtubovom kanáli Avon CZSK a na Instagrame kozmetickej spoločnosti zas nájdete inštruktážne videá, čo robiť pri rôznych stretoch s domácim násilím.

Ilustračné foto
Zdroj: Avon

V prípadoch domáceho násilia je ale kľúčová podpora. Či už je v ťažkej situácii vaša známa, susedka, kamarátka alebo rodina, rozhodnúť sa za ňu nemôžete, ale „povzbudzujte ju, aby o svojej situácii hovorila, potvrďte jej, že jej myšlienky, pocity, správanie sú pochopiteľné a normálne. Verte jej a neobviňujte ju. Ženy zažívajúce násilie si málokedy vymýšľajú, naopak majú skôr tendenciu situáciu zľahčovať a násilníka ospravedlňovať a hlavne obviňovať seba. Povedzte jej, že je nebezpečné násilie ignorovať a že sa násilie časom stupňuje. Povedzte jej, že nikto nemôže zvládnuť problém násilia sám, pomôžte jej vyhľadať ďalšie dôveryhodné osoby a pracovníčky z organizácií, ktoré poskytujú pomoc. Neriešte nič s násilníkom, s násilníkom sa nedá vyjednávať, násilie musí jednoducho skončiť,“ odkazujú spoločne organizácie Aliancia žien, Aspekt a ProFamilia všetkým ženám.

Projekt môžete podporiť aj vy kúpou žiarivých Avon symbolov Proti domácemu násiliu. Avon sa zaväzuje, že z každého predaného Avon symbolu venuje finančné prostriedky na boj proti domácemu násiliu.

Viac sa o spoločnosti Avon, ako aj o jej výrobkoch či charitatívnych projektoch dozviete na www.avon.sk.

Ilustračné foto
Zdroj: Avon