Rozhodli o tom na zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v etiópskej Addis Abebe.

Pestrý program na víkend: Zažite atmosféru Vianoc, divadelné festivaly i tanec kráľa flamenca

"Ide o prestížny zoznam," povedal Juraj Hamar, predseda Rady ministra kultúry na ochranu tradičnej ľudovej kultúry a generálny riaditeľ SĽUK-u.

Zvyknete na Vianoce pohostiť aj domácich miláčikov? Ak im nechcete ublížiť, na toto rovno zabudnite!

Hodnotiaci orgán UNESCO podľa neho ocenil "výnimočnú hodnotu prvku bábkarstva na Slovensku a v Česku pre kultúrne dedičstvo ľudstva". Medzivládny výbor posudzoval v tomto roku 37 žiadostí o zapísanie do zoznamu. 

Okrúhle výročie: Slovenská jaskyňa svetového významu oslavuje 90 rokov!

Bábkarstvo označil Hamar za tradičný kultúrny prvok na Slovensku a v Česku. "Tento druh divadla združuje dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti," vysvetlil.

Spája sa s ním aj ľudová tvorba ako rezba, maľovanie a obliekanie bábok, upozorňuje Hamar. Tradícia bábkarstva je podľa neho v týchto krajinách stále silná, a to "vďaka predávaniu spomenutých praktík, zručností, skúseností, ale i samotných bábok či dekorácií z generácie na generáciu". 

Zápisu do zoznamu podľa Hamara predchádzal tri roky dlhý administratívny proces. "Spolupracovali na tom odborníci, diplomati, úradníci, bábkari či bábkové divadlá," vymenoval. Nomináciu podľa neho výrazne podporili aj slovenské a české ministerstvá kultúry.