Hitler okuliare nosil nerád, pretože ich považoval za dôkaz slabosti. Ku koncu druhej svetovej vojny mu totiž slabol zrak a okuliare na čítanie potreboval. Dnes však idú do dražby, kde sa za ne očakáva výnos 5800 eur. Spolu s nimi je na predaj aj príborová sada s Hitlerovým monogramom, strieborná tabatierka, či podpísaná kniha Mein Kampf, ktorú Hitler venoval Rudolphovi Hessovi, svojej pravej ruke.

Medzi vzácnejšie kusy patrí napríklad lampa s Hitlerovho mníchovského bytu, ale najmä zlaté hodniky, ktoré mal diktátor na ruke v čase svojej samovraždy v berlínskom bunkri.