Pred 77 rokmi, v noci z 2. na 3. augusta 1944, nacisti zlikvidovali „cigánsky" koncentračný tábor v Auschwitzi-Birkenou. Ten tvoril súčasť vyhladzovacieho nacistického tábora. Menšiu časť tamojších väzňov deportovali do koncentračných táborov Buchenwald a Ravensbrück - premiestnili tam približne 490 rómskych žien. Po ich odchode bolo ohlásené uzatvorenie blokov. Do plynových komôr odviezli takmer 4 000 rómskych mužov a žien vrátane starcov a detí. Nikto z nich neprežil. Na 2. augusta preto pripadá Svetový deň rómskeho holokaustu. Podľa predpokladov podobný osud postihol približne 21 000 európskych Rómov, ktorých do Auschwitzu-Birkenau deportovali.

Ilustračné foto
Zdroj: ECO – INVESTMENT a.s.

V Rimavskej Sobote zároveň spomínali aj na nedávno zosnulého rómskeho aktivistu a predsedu OZ - Občianska alternatívna iniciatíva v SR, Vojtecha Kökényho, ktorý svojimi aktivitami pomáhal tvoriť multikultúrnu spoločnosť, v ktorej inakosť nie je hendikepom, ale práve naopak obohatením a pozitívnou hodnotou.

Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obci na Slovensku Richard Duda, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti TAURIS GROUP a.s. v Rimavskej Sobote. „Hovorí sa, že treba dokonale poznať minulosť a poučiť sa z nej, aby sa zlo už neopakovalo,“ uviedol v príhovore Richard Duda. Účastníkom zároveň odovzdal pozdrav od prezidenta a predsedu predstavenstva holdingu ECO – INVESTMENT a.s., ktorého súčasťou je aj TAURIS GROUP: „V pánovi Milanovi Fiľovi máme veľkého priateľa a podporovateľa a z tohto miesta mu chcem poďakovať za pomoc, ktorú poskytuje komunite a regiónu,“ uviedol Duda.

Ilustračné foto
Zdroj: ECO – INVESTMENT a.s.

Spoločnosť TAURIS totiž z rozhodnutia Milana Fiľa v týchto dňoch rozváža rómskym komunitám potravinovú pomoc v hodnote viac ako 50 tisíc EUR. 10 ton mäsa smeruje najmä do osád na východnom Slovensku. „Veľmi pekne sa chceme poďakovať pánovi Fiľovi za potravinovú pomoc pre nás a našu obec. Vážime si to a ešte raz ďakujeme. V našej obci žije okolo 7200 obyvateľov, z toho Rómov okolo 6300 a približne 900 Slovákov. V tak veľkej a rozmanitej komunite hľadáme spolu s pánom starostom, pani prednostkou a terénnymi pracovníkmi ten správny kľúč, podľa ktorého by sme dokázali spravodlivo rozdeliť potravinovú pomoc všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Dar rozdelíme hlavne rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi a dôchodcom žijúcim v osade a aj v dedine,“ uviedla sestra Ráchel Emília Chovancová z Congregatio Jesu v Jarovniciach.

Ilustračné foto
Zdroj: ECO – INVESTMENT a.s.