Mária Terézia bola inteligentná, vzdelaná a múdra, nebránila sa novinkám a podporovala tých, ktorí niečo vedeli a dokázali. Na trón zasadla iba 23-ročná, ale bola rázna a nekompromisná. Zocelilo ju aj to, že musela obhájiť svoje právo na korunu.

Vždy vedela zapôsobiť na ľudí, najmä na mužov. Bola pekná a šarmantná, takže neváhala využiť ženské zbrane. Zlyhali iba u jej celoživotného protivníka, pruského kráľa Fridricha II. Mal jej povedať, že žena sa hodí akurát tak do kuchyne a to mu nikdy neodpustila.

Na uhorských šľachticov zapôsobila krásou, ale aj dieťaťom na rukách.
Zdroj: archív

U iných mužov však svoju ženskosť zručne využila. Diplomatov zdolávala majstrovsky vedenou debatou, keďže jej to rýchlo myslelo, ale aj úsmevmi, zvodnými pohľadmi a nevinným flirtom. Podpory uhorských šľachticov sa dožadovala s ročným synčekom na rukách. Dostala ju, veď kto by odolal krásnej žene, ktorá ako mladá mamička pôsobila nevinne a zraniteľne.

Najneistejšou bola pri manželovi. František Štefan Lotrinský († 56) bol pôsobivý muž. Spoznali sa, keď mala Mária Terézia 6 rokov a on 15. Milovali jeden druhého, obľubovali aj sex. Pri radovánkach vraj zničili nejednu posteľ. Lenže Františkovi sa až príliš páčili pekné ženy. Mal milenky, ktoré jeho vznešenú manželku privádzali do zúrivosti.

Manžela milovala, ale veľmi naňho žiarlila.
Zdroj: archív

Po hádkach to obyčajne riešila z pozície moci: krásavice vykázala z cisárskeho dvora. Napriek záletom manžela nesmierne milovala. Po jeho skone sa obliekla do čierneho a tejto farbe zostala verná až do smrti. Presne si zaznamenala, koľko trvalo jej manželstvo: 29 rokov, 6 mesiacov, 6 dní – čo je 10 781 dní a 358 744 hodín.

Po mužovej smrti ju prestal baviť život, trápilo ju aj zdravie. Ostala jej iba obrovská chuť do jedla a nevzdala sa milovaných poľovačiek. Pri love bažantov 8. novembra 1780 prechladla a 29. novembra zomrela. Pitva ukázala, že jej nefungovala jedna časť pľúc. Pochovali ju rovnako ako jej milovaného manžela v rodinnej kapucínskej krypte vo Viedni.

Dôležité dátumy

Dôležité dátumy

 • 13. 5. 1717 sa narodila vo Viedni.

 • 12. 2. 1736 sa ako 19-ročná vydala za Františka Štefana Lotrinského.

 • 20. 10. 1740 sa po smrti otca stala panovníčkou.

 • 18. 8. 1765 zomrel František Štefan Lotrinský.

 • 29. 11. 1780 zomrela vo Viedni.

Deti ju neprekonali

Mária Terézia milovala svojho manžela, bola vášnivá a ako Habsburgová aj veľmi plodná. Nie div, že porodila 16 detí, 11 dcér a 5 synov. Ani jedno však nedosiahlo jej úspechy a moc. Nástupcom Márie Terézie sa stal Jozef II. (+ 48). Tiež sa zaslúžil o niekoľko reforiem, ale muž, ktorému zomreli obe manželky, bol uzavretý chladný melancholik.

Ľudia okolo neho ho nemali príliš radi. V bojoch v Rusku proti Osmanskej ríši sa nakazil tuberkulózou, ktorej podľahol. Chorobu urýchlilo aj to, že bol prepracovaný. Na hrobku vo Viedni si dal vytesať nápis: Tu odpočíva Jozef II., ktorý vo všetkom, čo robil, zlyhal.

Panovníčka svojej veľkej rodine s prehľadom vládla.
Zdroj: archív

Najznámejšou dcérou Márie Terézie bola Mária Antónia či Mária Antoinette (+ 37), francúzska kráľovná. Bola pôvabná, ale márnotratná. Francúzi mali čoskoro až nad hlavu luxusného života kráľovského dvora, pre ktorý oni žili v biede, takže Máriu Antoinettu i jej manžela Ľudovíta XVI. sťali gilotínou.

Najobľúbenejšou dcérou Márie Terézie bola Mária Kristína (+ 56), ktorú porodila v deň svojich 25. narodenín. Bola pekná, inteligentná, ale aj povýšenecká. Ako jediné dieťa slávnej panovníčky sa vydala z lásky: vzala si Alberta Sasko-tešínskeho, ktorý bol istý čas aj miestodržiteľom v Bratislave. Manželku prežil o 25 rokov.

Najobľúbenejšia vychovávateľka

Mária Terézia ako dievčatko mala vychovávateľku, ktorá sa stala jej dôverníčkou. V roku 1728 sa stala jej vychovávateľkou grófka Karolína von Fuchsová-Mollardová. Po boku panovníčky bola až do svojej smrti v roku 1754. Mária Terézia si ju veľmi obľúbila a so všetkým sa jej zdôverovala. Dala ju pochovať do rodinnej hrobky vo Viedni. Karolína leží vedľa Márie Terézie.

Spoločný sarkofág Márie Terézie a Františka I.
Zdroj: archív

Slovák ako uznávaný radca

Jedným z najbližších spolupracovníkov panovníčky bol Slovák Adam František Kollár. Narodil sa v roku 1718 v Terchovej. Bol osobným poradcom Márie Terézie a niektorých ministrov, členom vedeckých komisií, dvorským radcom a riaditeľom Dvornej knižnice vo Viedni. Ovládal niekoľko cudzích jazykov. Panovníčka bola krstnou mamou jeho jediného dieťaťa, dcéry Márie Terézie.

Najdôležitejšie reformy a zmeny

Mária Terézia sa zaslúžila o významné reformy.

 • Zriadila vojenské školy, armáda musela byť vyškolená.
 • Tereziánsky urbár určil povinnosti poddaných voči panstvu.
 • Tereziánsky kataster bol súpis vlastníkov pozemkov, podľa toho vyrubili dane.
 • Zaviedla povinnú školskú dochádzku.
 • Vydala trestný poriadok, zrušila súdy s čarodejnicami a mučenie.
 • Zriadila zdravotné komisie, aby chránili ľudí pred chorobami.
 • Vydala prvé papierové peniaze v strednej Európe.