Péter žil istý čas na malom ostrove zvanom Herm, ktorý je najmenším spomedzi Normanských ostrovov a leží v Lamanšskom prielive. ´Kvôli hroznému počasiu som musel byť väčšinu času zatvorený v dome. Chvíľami som byť chcel byť opäť dieťaťom, aby som sa s vecami okolo seba mohol hrať. No potom mi napadlo: A prečo nie?´ opisuje. Takto vznikla aj scéna pred potravinami, kde si miniatúrne postavičky spravili poriadny nákup.
Zdroj: Instagram

Pokračovanie na ďalšej stránke