A to najmä vtedy, ak sa rozhodnete pre biodynamické víno. Ešte ste o takom nepočuli? Internetový obchod s vínom vinujeme.sk vám práve rozširuje obzory.

Prečo by ste mali zvoliť biodynamické víno? Dôvod je podľa vinujeme.sk jednoduchý. Dostanete čistý kvalitný nápoj bez chémie. Biodynamické a ekologické vinárstvo sú metódy výroby vína. Je to štýl a filozofia poľnohospodárstva, ktorá ovplyvňuje vinice, ekológiu a charakter vína. Ani jedno z týchto vinárstiev nepoužíva žiadne chemikálie, hnojivá, ktoré by mohli zanechávať reziduálne zvyšky vo viniciach. Okrem toho je pre kontrolu rastu plesní povolené použitie veľmi nízkeho množstva síry.

Vinári po celom svete prijímajú tento prístup v dôsledku zvyšujúceho sa počtu ľudí, ktorí chcú vedieť, čo presne konzumujú a odkiaľ čo pochádza. Krajiny ako je Austrália a Taliansko produkujú veľké množstvo prírodných vín a vinári sú v rôznych fázach konverzie na biodynamickú produkciu. Niektoré vinárstva prešli na biodynamiku úplne, niektoré majú len niekoľko viníc produkujúcich biodynamické hrozno. Vhodné miesto, kde začať s hľadaním prírodných vín je aj Francúzsko, pretože v niektorých regiónoch, ako je Provence a Bordeaux klíma vytvára podmienky, ktoré prirodzene chránia vinice voči väčšine škodcov.

Vinári sa riadia biodynamickým kalendárom, ktorý berie do úvahy vplyv biorytmu zeme a rozdeľuje dni podľa vplyvu mesiaca a hviezd na kvety, plody, lístie a korene. Každá kategória kalendára poukazuje na optimálny čas pre prácu v konkrétnej fáze rastu viniča.

Vinujeme.sk však upozorňuje, že biodynamické víno nie je to isté ako BIO. Mnoho biodynamických vín spoznáte vďaka označeniu DEMETER. Je to medzinárodný ochranný certifikát, ktorý vznikol v r. 1928. Slúži k jednoznačnej identifikácii produktov vyrobených podľa presne stanovených zákonov. V jeho štatúte nie sú povolené žiadne kompromisy na žiadnej úrovni. Výrobca si môže označiť svoj výrobkom logom DEMETER len po absolvovaní veľmi prísneho komplexného schvaľovacieho procesu organizáciou v príslušnej krajine. Sídlo DEMETER BIODYNAMIC ORGANIZATION je v Nemecku.

Ilustračné foto
Zdroj: VINUJEME.SK

Biodynamika je opakom konvenčného poľnohospodárstva. Je to akýsi návrat k tradíciám poľnohospodárskej výroby z pred viac ako sto rokmi. A možno aj viac. Jeho hlavným cieľom je kvalita a nie kvantita, maximálne oživenie pôdy a minimálne narušovanie pôdneho systému.

Vinohradník sa podľa portálu VINUJEME.SK v tomto prípade spolieha na prírodu a na seba samého. Nečaká, že problémy vyriešia umelé hnojivá, resp. chemické postreky. Základom je každodenná starostlivosť o pôdu, zdokonaľovanie vedomostí o prírode. Chápe, že príroda sa nedá nútiť k rýchlejšiemu rastu a väčšej produkcii. Pomaly rastúca rastlina má vyváženejší koreňový systém, ktorý z dokonalo vybalansovanej pôdy, prirodzeným spôsobom bez použitia umelých hnojív, herbicídov, pesticídov a iných chemických látok, prijíma všetky živiny a následne ich distribuuje v rastline. Je dokázané, že plodiny pestované v duchu biodynamiky lepšie znášajú sucho.

Pre biodynamiku musia mať všetky látky a činidlá organického pôvodu certifikát výrobcu, že nie sú GMO (pre oblasť vinárstva sú to kvasinky, baktérie, enzýmy a pod, to isté sa očakáva pre korky, sudy…). Biodynamika začína pri pestovaní hrozna a pokračuje aj pri jeho zbere. Ten musí byť len ručný a nie strojový a prevádza do malých plastových nádob (cca 20 až 25kg) s ľahkým hygienickým udržiavaním.

Už prvá úroda (3-4 roky po výsadbe) môže byť ekologická, najmä ak sa výsadbe venovala náležitá pozornosť. Vhodné odrody a klony pre daný terroir, organizácia vinohradu, dôsledná likvidácia starých porastov aj ich koreňových systémov s možnými chorobami, následná rigolácia a hnojenie zeleným, resp. maštaľným hnojom. Toto sú dôležité kroky, ktoré sa nesmú zanedbávať. Dôležitým faktorom je aj doba výsadby nového vinohradu (najvhodnejšie na jar). Mladý vinohrad počas prvých troch rokov netreba vôbec hnojiť, odhaduje sa, že má cca 20% odber živín ako „starý“ rodiaci vinohrad. Významný vplyv má podľa vinujeme.sk najmä poloha vinohradu. Čím izolovanejší je vinohrad od konvenčných vinohradov, tým je menšie riziko kontaminácie vetrom a podobných vplyvov.

Ilustračné foto
Zdroj: VINUJEME.SK

Dnes, keď je Zem doslova zamorená chémiou a princípy zisku v poľnohospodárstve rôznych záujmových skupín sú nadradené akýmkoľvek princípom zdravého života, ku ktorým keď pripočítame dramaticky sa zhoršujúce životné prostredie, je stav života na Zemi doslova alarmujúci a vyžadujúci si pozornosť všetkých obyvateľov zemegule. Avšak každý musíme začať od seba. Nielen separovaním domového odpadu, ale napríklad aj podporou jednotlivých malovýrobcov, pre ktorých sú princípy zdravého života nadradené tým ekonomickým. Ak ste teda milovníkom poctivých a kvalitných vín, siahnite pri najbližšej príležitosti z ponuky vinujeme.sk po biodynamickom víne. Vinujeme.sk má vo svojej ponuke biele, ružové víno i červené biodynamické vína z Rakúska, Česka, Chile, ale aj od našich slovenských vinárov. A tak je len na vás, ktoré zo širokej ponuky dokonalých vín uprednostníte a prispejete k zdravému životu na Zemi.