"Pokojne zaspal," povedala pre tlačovú agentúru DPA zamestnankyňa jeho domácnosti v obci Pöcking pri Starnberskom jazere juhozápadne od Mníchova. Bližšie podrobnosti neboli známe.

Otto von Habsburg sa narodil 20. novembra 1912, dva roky pred začiatkom prvej svetovej vojny, po ktorej zaniklo Rakúsko-Uhorsko a po ktorej musela jeho rodina odísť do exilu. V roku 1922, po smrti svojho otca arcivojvodu Karola, sa stal hlavou Habsbursko-lotrinskej dynastie.

Otto von Habsburg, v Rakúsku oficiálne Otto Habsburg-Lothringen, bol dlhoročným poslancom Európskeho parlamentu za bavorskú Kresťansko-sociálnu úniu (CSU) a čestným prezidentom Paneurópskej únie. Okrem angažovanosti v politike bol publicistom, novinárom a spisovateľom a vystupoval po celom svete s prednáškami o medzinárodných vzťahoch. Bol občanom Rakúska, Maďarska, Nemecka a Chorvátska.