Britská centrálna banka Bank of England zohrala oveľa aktívnejšiu úlohu v jednom z najtemnejších období histórie bankovníctva, než sa doteraz myslelo. Umožnila totiž predaj zlata, ktoré ulúpili nacisti po invázii Československa v roku 1939.

Vyplýva to aspoň z dosiaľ nepublikovaných dokumentov, ktoré približujú činnosť banky počas druhej svetovej vojny.

Predaj v mene Nemeckej ríšskej banky

Ako napísal denník The Financial Times, britská centrálna banka zlato predávala v mene Nemeckej ríšskej banky, ktorá ho mala z Národnej banky československej.

Podľa zverejnených materiálov bolo v marci 1939 zlato, ktoré malo vtedy hodnotu 5,6 milióna libier, presunuté z účtu Národnej banky československej do bazilejskej Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), na účet vedený v mene Nemeckej ríšskej banky.

BIS slúžila a dodnes slúži ako banka pre centrálne banky.

Dlho po vojne sa následne riešilo len škandalózne správanie práve BIS a úloha britskej centrálnej banky sa nijako významne nezmieňovala. Lenže Bank of England vraj vtedy hrala jednu z hlavných úloh - Banke pre medzinárodné zúčtovanie totiž práve predsedala.

A väčšina zlata, ktoré spravovala BIS, bola uschovaná v podzemných trezoroch v londýnskom sídle Bank of England. Že má britská banka toto zlato, vyvolalo pobúrenie v médiách v máji 1939.

Zlato smerovalo do New Yorku

Následne banka zlato v mene nacistov predala a to bez toho, že by počkala na súhlas britskej vlády.

"Došlo k ďalšej transakcii zlata 1. júna (1939), kedy bolo predané zlato v hodnote 440-tisíc libier a do New Yorku bolo loďou poslané zlato za 420-tisíc libier z účtu číslo 19 BIS. Išlo o zlato, ktoré do Londýna prepravila Nemecká ríšska banka," píše sa vo zverejnenom dokumente.

Nacisti v roku 1939 ulúpili v Československu veľké množstvo zlata. Peniaze z jeho predaja používali na financovanie vojnových operácií.