Špecializovaná agentúra Organizácie Spojených národov ďalej varovala, že takéto zlyhania budú pre spoločnosť ako celok predstavovať "vysoké náklady", pretože zvyšujú zaťaženie verejného zdravia. WHO zozbieralo v rokoch 2016-17 údaje z 39 európskych krajín a odporúča testovanie väzňov na tuberkulózu, sexuálne prenosné choroby, duševné poruchy a závislosti. "Trest väzenia síce odoberá jednotlivcovi jeho slobodu, nemal by mu však odoberať jeho zdravie a právo na zdravie," povedala Bente Mikkelsenová z pobočky WHO pre Európu.

Dodala, že väzenská populácia je "chorobami neprimerane zaťažená". WHO vo svojej správe hodnotí, že "celkový stav monitorovania a sledovania zdravia vo väzniciach je slabý". Varuje taktiež, že väzni, ktorým nikto nestanovil diagnózu a ktorých zdravotné problémy nie sú liečené, "zvýšia po prepustení zdravotné zaťaženie verejného zdravia v komunite" mimo väznice. Kľúčovým problémom je aj duševný stav väzňov, obzvlášť po ich prepustení z výkonu trestu, keď im najviac hrozia samovraždy, sebapoškodzovanie alebo predávkovanie drogami.

Väznica.
Väznica.
Zdroj: radio.rcdc.it

Správa WHO ďalej uvádza, že 13,5 percenta úmrtí vo väzení bolo v dôsledku samovraždy. Ďalej 14 percent štátov Európskej únie neskúma duševný stav odsúdeného po príchode do väzenia. Európske väznice taktiež zaťažuje problém preplnenosti, čo môže vplývať na zdravotný stav odsúdených. Závažný problém s preplnenosťou väzenských zariadení má osem európskych krajín vrátane Francúzska, Talianska a Portugalska.