Uviedla to Európska komisia (EK) pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ktorý si medzinárodná verejnosť pripomína 12. júna.

V spoločnej správe, ktorú pripravili eurokomisia a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová, sa uvádza, že v súčasnosti je na celom svete 152 miliónov detí obeťou detskej práce. Týmto deťom je odopreté právo na prístup k vzdelaniu a bezpečnému životnému prostrediu.

"Pri príležitosti Svetového dňa proti detskej práci 12. júna Európska únia spolu so svojimi medzinárodnými partnermi opätovne potvrdzuje svoje pevné odhodlanie zaručiť základné ľudské práva každého dieťaťa, ako sa uvádza v programe pre trvalo udržateľný rozvoj z roku 2030, ktorého cieľom je skončiť so všetkými formami detskej práce do roku 2025,"uvádza sa vo zverejnenom dokumente.

Jedna planéta a „tretí svet“

Komisia upozornila, že tohto roku si pripomíname 30. výročie Dohovoru OSN o právach dieťaťa a 20. výročie Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o najhorších formách detskej práce, ktoré predstavujú základné kamene medzinárodnej ochrany práv detí. Podľa exekutívy EÚ kľúčom k dosiahnutiu cieľov OSN do roku 2025 je uprednostniť boj proti detskej práci vo všetkých príslušných odvetviach a politikách, najmä v oblasti vzdelávania, zodpovedného podnikania, odborného vzdelávania, poľnohospodárstva, výroby, baníctva, uľahčenia prechodu zo školy do zamestnania.

"Prijímame opatrenia s využitím všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii, od rozhovorov o rozvojovej spolupráci, politických a ľudských právach až po sociálne a obchodné politiky. Spolupracujeme s našimi partnermi OSN, organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj so súkromným podnikateľským sektorom s cieľom zvýšiť informovanosť o tejto otázke a rozvíjať regionálne stratégie na boj proti cezhraničnej detskej práci," uvádza sa v správe eurokomisie.

EÚ chce podľa tohto dokumentu bojovať aj proti všetkým formám detskej práce v rámci dodávateľských reťazcov. Za vhodný príklad považuje projekt v hodnote 7,5 milióna eur, zameraný na odstránenie detskej práce a nútenej práce v reťazcoch spracovania bavlny a výroby textilu a odevov, na ktorom spolupracuje so spoločnosťami a komunitami zapojenými do riešenia problematiky práce alebo ohrozených detskou prácou v Burkine Faso, Mali, Pakistane a Peru.

Komisia v správe pre médiá tiež uviedla, že EÚ prispieva aj k ochrane detí v konfliktných zónach - vrátane Sýrie a Jemenu. 

Prečítajte si aj: