Prednáška analytika a exnovinára Roya Becka obletela celý svet. Na príklade žuvačiek sa snažil vysvetliť celkom jednoducho, ako je to s migráciou chudobných ľudí do európskych krajín či do Spojených štátov amerických.

Na Youtube sa objavila aj verzia so slovenskými titulkami, ktorú vám pre lepšie pochopenie ponúkame aj my.

Výklad analytika speje k jednému záveru, a tým je, že aj keď USA prijme milión migrantov v priemere ročne, nikomu tým nepomáha, keďže ročne sa v chudobných krajinách narodí niekoľkonásobne ľudí viac.

Talianska polícia násilne zakročila proti migrantom: Preč s vami!

Podľa Becka by sa malo chudobným pomáhať v ich domovoch a nie v zahraničí, kde emigrujú, nakoľko takéto rozsiahle utečenectvo môže výrazne narušiť chod Európy či USA.