Medzi obrazmi, ktoré budú visieť v mierne naklonenej polohe, sú diela svetoznámych maliarov Egona Schieleho, Gustava Klimta či Gustavea Courbeta. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v rámci výstavy "Viedeň 1900. Začiatok moderny" do 26. júna.

Akcia s názvom "A Few Degrees More (Will Turn the World into an Uncomfortable Place)" - (Niekoľko stupňov viac zmení svet na nepohodlné miesto) - vznikla v spolupráci so skupinou Climate Change Centre Austria (CCCA), ktorá sa zaoberá výskumom klímy.

Obrazy sú naklonené o toľko stupňov, o koľko by mohla stúpnuť teplota v oblastiach, ktoré sú na nich znázornené v prípade, že nebudú prijaté rozsiahle protiopatrenia súvisiace so zmenami klímy. Na obrazoch sú zachytené napríklad oblasť v okolí rakúskeho jazera Attersee, úpätie Álp či pobrežie Normandie.

Zámerom je ukázať, že podoby krajiny zachytenej na týchto obrazoch spred vyše sto rokov by mohli čoskoro zaniknúť. Múzeum chce ukázať, že nárast globálneho otepľovania na úroveň viac ako 1,5 stupňa Celzia môže mať devastačné následky na pobrežia, pohoria, jazerá a tiež mestá. Pri obrazoch majú byť umiestnené aj vysvetľujúce texty, ktoré budú tiež vyzývať na prijatie nevyhnutných opatrení na zastavenie globálneho otepľovania.

Riaditeľ Leopoldovho múzea Hans-Peter Wipplinger vo vyhlásení uviedol, že múzeá "zachovávajú a odovzdávajú kultúrne dedičstvo ďalším generáciám" a "majú potenciál pozitívne ovplyvňovať naše budúce konanie tým, že ľudí upozorňujú na spoločenské javy". Dodal, že viedenské múzeum tak prejavuje solidaritu s "úsilím klimatického hnutia".

Aktivisti zo skupiny Posledná generácia vlani v novembri poliali v Leopoldovom múzeu tmavou tekutinou ochranné sklo na diele Gustava Klimta z roku 1915 s názvom "Smrť a život". Samotný obraz však nepoškodili. Riaditeľ múzea vtedy povedal, že obavy aktivistov sú síce oprávnené, avšak útoky na umelecké diela sú podľa neho nesprávnym spôsobom, ako dosiahnuť ich ciele.

Wipplinger priblížil, že Leopoldovo múzeum chce konštruktívne prispieť k diskusii o ochrane klímy a inšpirovať k podobným krokom aj ďalšie galérie či múzeá.