Malmströmová opätovne zdôraznila, že EÚ nikdy nepristúpi na  zníženie súčasných štandardov ochrany spotrebiteľa a životného prostredia.

Komisia zareagovala na správy mimovládnej organizácie Greenpeace, ktorá oznámila, že sa jej podarilo získať 248 strán dôverných dokumentov obsahujúcich asi dve tretiny návrhu budúcej dohody o transatlantickom voľnom obchode.

Tajné dokumenty odhalené! Nátlak proti EU: Nepochopíte, čo nám chcú USA vnútiť

Greenpeace upozornila, že na  základe preskúmaných dokumentov "sa občania USA a EÚ budú musieť prispôsobiť snahe o korporátne zisky" a že exekutíva EÚ prijala ústupky v  podobe uvoľnenia pravidiel ochrany zdravia a životného prostredia.

"EÚ nikdy nepodpíše nejakú obchodnú dohodu, ktorá by znížila úroveň ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti potravín a ochrany životného prostredia", zdôraznila vo svojej reakcii Malmströmová.

Eurokomisárka na  svojom blogu a prostredníctvom účtu na Twitteri upozornila, že budúce obchodné dohody nezmenia platné zákony EÚ o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) alebo spôsob výroby hovädzieho mäsa, a to všetko pri plnom zaručení ochrany životného prostredia.

"Nebudem to ja, ktorá uvoľní pravidlá", spresnila komisárka, ktorá v mene EÚ vedie rokovania o TTIP s americkou stranou. Malmströmová rovnako argumentuje, že dokumenty, na ktoré sa odvoláva Greenpeace "neodrážajú to, čo bude výsledkom rokovaní" s Američanmi.

Podľa jej vyjadrenia je celá táto záležitosť iba "nedorozumenie" a dokumenty uvádzané Greenpeace "odrážajú vyjednávacie pozície každej strany, nič iné".

"Dohoda uzavretá EÚ nemôže zmeniť existujúci zákon, iba ho posilniť. Môžeme sa napríklad dohodnúť s nejakým partnerom na sprísnení pravidiel o  bezpečnosti liekov, ale nie na oslabení ich bezpečnosti," vysvetlila situáciu komisárka.

Rokovania medzi EÚ a USA o TTIP, ktoré sa má stať najväčšou obchodnou dohodou na svete, trvajú už tri roky. Cieľom je odstrániť colné bariéry a posilniť bilaterálne obchodné vzťahy.

Avšak TTIP naráža na silný odpor občianskej spoločnosti, ktorá kritizuje nepriehľadnosť tejto dohody a jej predpokladané negatívne dôsledky pre  poľnohospodárstvo, zdravie a životné prostredie.