Hardvér tohto prístroja budú testovať v reálnych podmienkach, v laboratóriu s ním budú pracovať vybraní lekári, informovala spoločnosť Siemens Healthineers. Prístroj YSIO X.pree je podľa nej nainštalovaný zatiaľ len na 35 miestach na svete. Jeho hlavnou prednosťou je využitie umelej inteligencie novej generácie. Výhodou pre pacientov je najmä skrátený čas vyšetrenia.

„Sme hrdí na to, že nový prístroj nesie aj slovenskú programátorskú stopu, keďže na vývoji jeho softvéru pracoval slovenský tím špičkových developerov Siemens Healthineers počas uplynulých piatich rokov, “ uviedol Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Jediné svojho druhu na Slovensku

Röntgen je umiestnený v novom testovacom laboratóriu, ktoré vybudovali v priestoroch spoločnosti v Košiciach na prelome rokov, je jediné svojho druhu na Slovensku. „Novovybudovaný Test Lab je aj akýmsi showroomom, ktorý umožní ešte pružnejšie reagovať na zmeny vo vývoji. Budeme schopní prakticky okamžite integrovať a testovať vyvíjanú funkcionalitu na reálnom hardvéri,“ uviedol za tím slovenských programátorov Ján Majoroš.

Cieľom nového laboratória je skvalitniť a urýchliť vývoj röntgenových prístrojov. Tvoriť softvér pre globálne využitie v zdravotníctve sa podľa neho darí aj vďaka konzultáciám s lekármi, ktorí s röntgenmi reálne pracujú. Spolupracujú s medicínskymi špecialistami z Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a z Východoslovenského onkologického ústavu.

Získal aj ocenenie

Prístroj YSIO X.pree už stihol získať medzinárodné ocenenie Red Dot Design Award. Jeho hlavnou prednosťou je využitie umelej inteligencie novej generácie, ktorá  nanovo definuje spôsob riadenia  pracovných postupov pre medicínskych špecialistov. Prístroj ponúka unikátnu funkciu MyExam Companion, ktorá premieňa dáta na odborné znalosti a využíva celý potenciál technológie aj jej operátorov.

Mimoriadne intuitívny systém obsluhy umožňuje vykonať aj bez predchádzajúceho zaškolenia rádiologických laborantov väčšinu úkonov štandardného röntgenového vyšetrenia hrudníka. YSIO X.pree využíva aj jedinečnú 3D kameru. Vďaka nej je pacient pod dohľadom a navyše ponúka rádiologickým špecialistom ďalšie moderné funkcionality akými sú virtuálna kolimácia, auto thorax kolimácia a smart virtual ortho. Výhodou pre pacientov je najmä skrátená doba vyšetrenia.

História predurčila vývoj aj na Slovensku

Slovenským priekopníkom špecializujúcim sa na röntgenológiu bol MUDr. Vojtech Alexander z Kežmarku. Stal sa prednostom centrálneho röntgenologického laboratória na lekárskej fakulte v Budapešti, ktoré bolo zriadené v roku 1907.

MUDr. Vojtech Alexander z Kežmarku.
Zdroj: Múzeum v Kežmarku

Zaujímavosťou je, že na jeho podnet už v roku 1897 spolok spišských lekárov a lekárnikov uvoľnil sumu 827 ríšskych mariek na zakúpenie prvého röntgenového prístroja, ktorý bol dodaný do Kežmarku.

Prvý röntgenový prístroj na Slovensku sa skladal z kovového stolíka, na ktorého spodnej polici sa nachádzal akumulátor  a na vrchu induktor. Súčasťou prístroja bol aj masívny statív pre umiestnenie guľatej sklenenej vákuovej röntgenovej trubice a držiaka na sklenené fotografické dosky.

Prvý röntgenový prístroj na Slovensku
Zdroj: Múzeum v Kežmarku

Prvá plastická röntgenová snímka ruky vznikla už v roku 1906. Prvé röntgenové snímky boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a sú uchované v Múzeu v Kežmarku a v archíve v Levoči.

Pozrite si aj: