Pred 552 rokmi, 7. júla 1456, ju pri opakovanom súdnom procese síce zbavili obvinenia z čarodejníctva, no bolo jej to platné ako mŕtvemu kabát. Štvrťstoročie predtým ju totiž odsúdili na smrť a ako kacírku zaživa upálili na rouenskom námestí Vieux Marché.

Na čele armády

  Narodila sa roku 1412 v zámožnej sedliackej rodine v lotrinskej dedine Domrémy, tri roky predtým, ako sa Angličania vylodili na kontinente a po bitke pri Azincourte postupne ovládli sever Francúzska. Keď mala trinásť, počula údajne hlas z nebies. Podľa legendy jej povedal, že je Bohom vyvolená, aby vyhnala okupantov zo svojej krajiny. Presvedčila o tom aj dauphina Karola. Len sedemnásťročná sa postavila do čela neveľkého vojska a vmáji 1429 v bitke pri Orleánse skutočne Angličanov porazila. Po ďalších víťazstvách nad nepriateľskými vojskami tiahla ku korunovačnému mestu francúzskych panovníkov – Reims (Remeš), kde držala počas korunovácie Karola VII. zástavu kráľovského Francúzska.

 
Svätá čarodejnica
 PANNA ORLEÁNSKA: Len sedemnásťročná sa ocitla na čele armády.

Nepohodlná

  Čoraz populárnejšia mladá deva sa stala čoskoro pre kráľovský dvor nepohodlnou a začali sa proti nej intrigy. Ona však pokračovala v boji. Keď v máji 1430 padla v dôsledku zrady do zajatia, Karol VII. ju odmietol vykúpiť. Angličania potom s pomocou biskupa Pierra Cauchona z Beauvais dosiahli, že sa ocitla pred inkvizičným súdom ako kacírka a čarodejnica spojená s diablom. Svätý tribunál ju po dlhšom mučení poslal na hranicu. 
  Potom, čo si Karol VII. upevnil moc, požiadal na želanie Janinej matky o obnovenie cirkevného procesu. Nový súd dospel k záveru, že išlo o justičný omyl. Predchádzajúci rozsudok zrušil pre korupciu a podvody. Nezostalo len pri rehabilitácii. V roku 1909 pápež Pius X. vyhlásil Janu z Arku za blahoslavenú a o jedenásť rokov neskôr ju Benedikt XV. vyhlásil za svätú.