Ako v stredu informovala agentúra AFP, seniorka, ktorá má "veľmi obmedzenú schopnosť rozhodovať sa", mala byť zaočkovaná v nedeľu v opatrovateľskom dome v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska. Jej dcéra však proti tomu protestovala v obave z možných vedľajších účinkov očkovacej látky.

Domov pre seniorov sa potom obrátil na súd a sudca rozhodol, že seniorke "chýba schopnosť udeliť kvalifikovaný súhlas" s lekárskym zákrokom. Sudca v zdôvodnení uviedol, že má pochopenie pre obavy dcéry, zdôraznil však súčasne, že vakcína predstavuje pre seniorku "menšie riziko" ako situácia, keď by jej nebola podaná.

Sudca tak dospel k záveru, že postoj dcéry bol v rozpore so záujmami obyvateľky domova s opatrovateľskou službou a so  starostlivosťou o jej zdravie. Sudca pritom zdôraznil, že jeho rozhodnutie bolo založené výlučne na záujmoch staršej ženy a nie všetkých obyvateľov domova.

Očkovanie proti COVID-19 je v Španielsku dobrovoľné a  nikoho nemožno nútiť k imunizácii z dôvodu, že by to prospelo komunite, v ktorej žije. Podobne ako väčšina ostatných európskych krajín aj Španielsko začalo svoju imunizačnú kampaň na konci decembra, pričom medzi prvými sa očkujú seniori vo vysokom veku a personál domovov s opatrovateľskou službou.

Podľa prieskumu zverejneného v decembri inštitútom Ipsos Global Advisor až 62 percent respondentov v Španielsku tvrdí, že sú ochotní dať sa zaočkovať proti koronavírusu nového typu.