Slovenský minister školstva Branislav Gröhling zmeny v maturitách oznámil 23. apríla na svojom instagramovom profile. "Interné maturity prebehnú výpočtom priemeru ročných známok z daných predmetov za všetky roky štúdia, pričom v posledných dvoch rokoch sa počítajú známky aj za polrok. Priemer končiaci do 0,5, vrátane, sa zaokrúhľuje nadol, teda priemer 1,5 bude 1. Pri osemročných štúdiách sa počítajú známky za 5. až 8. ročník rovnakým spôsobom,"napísal minister na sociálnej sieti.

Riaditeľ školy mal sám určiť predmety, ktoré sa do výslednej známky započítali. Školy na Slovensku mali študentovi oznámiť výslednú známku do 12. mája.

Pokiaľ študent s hodnotením bol spokojný, maturitu mal splnenú. Pokiaľ s hodnotením pokojný nebol, mohol do 15. mája požiadať o konanie klasickej maturitnej skúšky.

Tá sa bude konať dištančne, prostredníctvom videokonferencie alebo prezenčne podľa opatrení ÚVZSR v termíne od 25. mája do 13. júna. Záleží na rozhodnutí okresného úradu.