Nepresnou a svojim spôsobom zavádzajúcou sa zdá hlave Katolíckej cirkvi pasáž „neuveď nás do pokušenia,“ ktorá podľa neho dosť jasne naznačuje, že človeka vedie k hriechu Boh.

„Nie je to dobrý preklad,“ prezradil v rozhovore pre agentúru Reuters pápež. Podľa neho je vhodnejšia verzia: „nenechaj nás padnúť do pokušenia,“ ktorú si osvojila katolícka cirkev vo Francúzsku. Francúzska verzia s podobným významom by sa podľa Františka mala zaviesť na celom svete.

Či sa možné zmeny dotknú aj slovenských veriacich sme sa spýtali Konferencie biskupov Slovenska (KBS). „Katechizmus v tomto súvise hovorí, že je ťažké preložiť jedným slovom grécky výraz, ktorý doslovne znamená 'nedovoľ, aby sme prišli do pokušenia,“ vysvetlil hovorca KBS Martin Kramara. Ako ďalej uviedol pre Plus JEDEN DEŇ, zmeny v textoch modlitieb v jednotlivých jazykoch sa robia iba v prípadoch, keď sa to javí skutočne nevyhnutné. „Ak by slovo 'uviesť' vplyvom vývoja jazyka v slovenčine nadobudlo taký význam, že by vyjadrovalo nútenie z Božej strany, bolo by potrebné zmeniť ho aj u nás. V tejto chvíli sa to ale v slovenčine nejaví ako nevyhnutné,“ dodal Kramara, podľa ktorého je však potrebné vysvetľovať kontext modlitby, že Boh nie je príčinou pádu do pokušenia.

Modlitba Otčenáš má svoj pôvod v aramejčine, ktorou hovoril aj Ježiš Kristus. Neskôr bola preložená do starovekej gréčtiny a potom do latinčiny.

Otče náš pochádza z biblického Nového zákona a možno ju nájsť v dlhšej verzii v Evanjeliu podľa Matúša a v evanjeliu podľa Lukáša.

Ďalšie zaujímavé témy: