Až do 21. decembra platí najvyšší stupeň znečistenia ovzdušia a mestá chcú obmedzením dopravy smog redukovať. Dnes sú zatvorené tiež továrne, školy a staveniská. V Pekingu na poludnie miestneho času boli zjavne voľnejšie cesty, ale či sa to nejako prejaví na miere znečistenia ovzdušia, nie je jasné, uviedla agentúra AP.

Šokujúce zistenie amerických vedcov: Neuveríte, z čoho priberáme!

Smrtiaca hmla: V zime 1952 zabil smog 12-tisíc ľudí, doteraz sa nevedelo prečo

Aj na poludnie bola metropoly zakrytá dusivou vrstvou smogu. Hodnota prachových častíc v ovzduší presahovala desaťnásobok limitu povoleného Svetovou zdravotníckou organizáciou. Podľa nej je denná bezpečná priemerná hustota PM 2,5 (prachové častice menšie ako 2,5 mikrometra) 25 mikrogramov na meter kubický. Najvyššia - červený smogový stupeň bol v Pekingu tento rok vyhlásený prvýkrát a platí päť dní. Týka sa tiež mesta Che-pej, ktorá je severne od Pekingu.

Tamojšie oceliarne museli znížiť výrobu a obmedzená je prevádzka tiež ďalších priemyselných prevádzok. Peking prvýkrát vyhlásil červený stupeň vlani v decembri. Vtedy úrady nariadili uzavrieť školy, utlmiť stavebná činnosť a obmedzená bola tiež doprava. Farebné označenie stupňa smogového poplachu zaviedol Peking vlani. Často vyhlasovaný druhý najvyšší stupeň je známy ako oranžový. Zlá kvalita vzduchu je v Pekingu aj inde v Číne dlhodobým problémom spôsobeným hlavne prudkým ekonomickým vývojom v krajine.