O vypracovanie tejto správy požiadali členské krajiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vlani v máji, pripomína AFP. Výbor však nešetril kritikou ani na adresu samotnej WHO, ktorá podľa neho mohla vyhlásiť situáciu za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) už 22. januára 2020, teda o osem dní skôr.

Výbor ďalej pripomenul, že slovo pandémia začala WHO používať až v marci 2020. Ak by WHO vyhlásila stav PHEIC skôr, a ak by krajiny konali už vo februári 2020, priebeh pandémie mohol byť miernejší, zhrnula Clarková.

Vyspelejšie krajiny by mali pomôcť chudobnejším

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>