Zdravé deti a dospievajúci podľa WHO nepotrebujú dávku vakcíny, ale staršie, vysoko rizikové skupiny ľudí by mali dostať posilňujúcu dávku šesť až 12 mesiacov po poslednej vakcíne. Organizácia brala do úvahy skutočnosť, že v súčasnosti už majú ľudia na celom svete vysoký stupeň imunity, a to vďaka prekonaniu covidu a očkovaniu.

WHO určila ako vysoko rizikové skupiny obyvateľstva starších dospelých a mladších ľudí s inými závažnými rizikovými faktormi. Pre túto skupinu WHO odporúča ďalšiu dávku vakcíny šesť až 12 mesiacov po poslednej dávke, a to podľa ukazovateľov ako vek a stav s oslabenou imunitou.

Agentúra uviedla, že zdravé deti a dospievajúci ľudia majú "nízku prednosť" pri očkovaní proti covidu. Pri odporúčaní očkovania pre túto skupinu treba vziať do úvahy záťaž inej choroby. WHO dodala, že vakcíny proti covidu a posilňujúce dávky sú bezpečné pre všetky vekové kategórie. V odporúčaniach však zohľadňovala aj iné faktory, ako napríklad cenovú efektívnosť.

V septembri WHO oznámila, že koniec pandémie je "v dohľade". V utorok na brífingu agentúra vyhlásila, že jej najnovšie odporúčania odrážajú súčasný obraz choroby a úroveň imunity vo svete, ale nemali by byť vnímané ako dlhodobo platné rady k tomu, či bude potrebná každoročná posilňovacia dávka.