Viac FOTO nájdete TU!

Práve 27. februára uplynie 82 rokov od smrti Nadeždy Krupskej, ktorá nebola len manželkou Lenina, ale aj sovietskou političkou, pedagogičkou a organizátorkou sovietskeho školstva. Ani desiatky rokov po jej smrti neexistuje manželka diktátora, ktorá by sa do dejín zapísala takým hrubým písmom ako Nadežda.

Monument: Vladimir Iľjič Lenin a Nadežda Krupská v Moskve.
Zdroj: profimedia.sk

Nadežda Konstantinovna Krupská sa narodila do rodiny cárskeho dôstojníka. V žilách oboch jej rodičov prúdila šľachtická krv. Napriek tomu, že rodina nemala nekonečné zásoby bohatstva, však jej rodičia dbali na to, aby sa Nadežde dostalo skvelého vzdelania na gymnáziu s poriadnou náboženskou výchovou. Pre mladé dievča bol v tých časoch práve Boh jediný, s kým hovorila, uvádza český magazín reflex.cz.

Netrvalo však dlho a mladú ženu, ktorej sa dostalo kvalitného vzdelania, uhranula politická situácia v krajine a učaroval jej marxizmus. Práve medzi radikálmi stretla svojho osudového muža Vladimíra Iľjiča Lenina, za ktorého sa aj vydala, aby s ním mohla odísť do vyhnanstva. Práve počas cestovania po Európe si Nadežda začala všímať rozdiel vo vzdelávaní, ktoré jej zrazu prišlo v Rusku oproti iným krajinám ako zaostalé. Práve to ju viedlo k tomu, aby sa pričinila o jeho zlepšovanie.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>