Barnumov cirkus sa v roku 1919 spojil s cirkusom bratov Ringlingovcov a fungoval až do roku 2017.

Ľudské kuriozity, ktoré v cirkuse vystupovali ako príšery: Končatiny navyše? Ešte ten lepší prípad... >>

V cirkuse nevystupovali len zvieratá, artisti a klauni – na rozdiel od súčasných predstavení sa diváci radi chodili pozerať aj na ľudí, ktorí sa, dobrovoľne alebo nútene, živili svojimi nedostatkami. Poväčšine išlo o ľudí s vrodenými vadami.

Atrakciami tak boli napríklad siamské dvojčatá či zarastené ženy, rovnako ako ľudia so zväčšenými, chýbajúcimi či zmenšenými telesnými partiami. V mnohých prípadoch boli takéto „ľudské príšery“ do cirkusu predané rodičmi v útlom veku, no niekedy sa stalo, že prišli vystupovať dobrovoľne. Nezriedka dostávali priam kráľovské honororáre, ktoré by sa, vzhľadom na infláciu, dnes pohybovali v tisíckach eur týždenne. Žiadne peniaze však nemohli zmeniť ich tragický, smutný osud atrakcií, ktoré akoby ani nebolo živými, cítiacimi bytosťami.

Pozrite si prehľad tých najväčších a najznámejších ľudských kuriozít, ktoré kedy žili.

Žili ako cirkusové atrakcie a normálny život nepoznali. Fotografia pochádza z roku 1924. Nachádzajú sa na nej vystupujúci členovia Cirkusu bratov Ringlingovcov.
Zdroj: Twitter

Pokračovanie nájdete na ďalšej strane >>>