V stredu nadobudlo účinnosť rozhodnutie o vzájomnom uznávaní digitálnych osvedčení COVID-19, ktoré boli vydané úradmi v Albánsku, Andorre, na Faerských ostrovoch, v Izraeli, Monaku, Maroku a Paname. Tie sú odteraz rovnocenné s covid pasmi vydávanými v členských krajinách EÚ.

Výsledkom bude, že sedem uvedených krajín bude prepojených so systémom EÚ a osvedčenia vydávané v Únii budú na ich území akceptované za rovnakých podmienok ako doma. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol, že je to situácia výhodná pre všetkých: občania môžu využívať svoje právo na voľný pohyb v rámci Únie aj mimo nej a podniky, ako aj odvetvie dopravy môžu začať kompenzovať straty za posledné mesiace.

"Od júna bolo vydaných viac ako 420 miliónov osvedčení EÚ. Preto vítam, že sa k nášmu úspešnému systému pripája stále viac krajín mimo Únie. Na systéme digitálneho certifikátu COVID EU, ktorý funguje ako medzinárodný štandard, sa v súčasnosti zúčastňuje 42 krajín - 27 členských štátov EÚ a 15 krajín mimo Únie," opísal situáciu komisár.

Reynders zároveň dodal, že spolupráca s inými tretími krajinami na prepojení systému covid pasov pokračuje.