Doma mal preto urán, amerícium a rádium. Niekoľko mesiacov sa snažil postaviť reaktor. O pokusoch si viedol internetový denník, v ktorom píše, že sa mu rádioaktívne látka začali v pokusnom reaktore taviť.

Po čase si Handl uvedomil, že jeho konanie by mohlo byť vo Švédsku protizákonné, obrátil sa preto s dotazom na úrad pre jadrovú bezpečnosť. Úradníci obratom vyslali do Handlovho domu policajtov, ktorý jadrového nadšenca zadržali.

„Vždy ma zaujímala fyzika a chémia. Chcel som zistiť, či je možné štepiť atómy doma,“ tvrdí Handl. „Odteraz sa budem radšej venovať už len teórii.“

Odborníci síce v mužovom dome nenamerali nebezpečne vysokú úroveň radiácie, nadšenec bol aj tak obvinený z nedovoleného prechovávania jadrového materiálu. Ak ho odsúdia, hrozí mu pokuta alebo až dva roky za mrežami.