Predchádzať útokom nie je ľahké, no každá žena by mala poznať bezpečnostné pravidlá či prvky základnej sebaobrany. O bezpečnosť a informovanosť žien sa v tomto smere postarali v rakúskej Viedni, kde vyšla brožúra bezpečnostných tipov pre ženy a dievčatá.

V úvode príručky, ktorú si vo formáte .pdf môže stiahnuť každý, je v krátkosti definované, ktorých oblastí sa príručka týka. Je to akýsi celok rozdelený do podkategórií: definícia nebezpečných miest, obranné techniky, domáce násilie, sexuálne násilie či dokonca stalking. V dnešnom článku vám prinášame niekoľko bodov a dôležitých telefónnych čísiel, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že ste sa stali obeťou násilného činu alebo máte podozrenie na osobu vo vašom okolí, ktorá je možným nebezpečenstvom pre ženy.

Potencionálne nebezpečné miesta

Opustené a tmavé miesta sú ideálnym útočiskom násilníkov.
Opustené a tmavé miesta sú ideálnym útočiskom násilníkov.
Zdroj: Shutterstock

Napriek tomu, že Slovensko je dostatočne vyspelá krajina s vysokou ochranou obyvateľstva, stále sa nájdu miesta, ktoré sú ideálnym priestorom pre násilníka. Väčšinou vám to napovie samotný nepríjemný pocit, ktorý cítite v tmavej tesnej uličke, neosvetlenom podchode alebo pri prechádzaní tmavým parkom. Pokiaľ to nie je nevyhnutné a vy máte možnosť inej cesty, jednoducho sa takýmto miestam snažte vyhnúť. Potencionálne nebezpečným miestom môže byť aj obyčajná autobusová zastávka, na ktorej sa napríklad zdržiavajú alkoholom podgurážené osoby.

Rovnako je všeobecne známe, že k väčšine sexuálnych zločinov, napadnutiam či obťažovaniu dochádza vo večerných, nočných a skorých ranných hodinách, kedy je ľudský ruch na uliciach omnoho miernejší. Zatiaľ čo počas dňa sa viete zamiešať v prípade strachu do davu ľudí, v noci to často nie je možné. Práve preto, by ste mali čo najviac obmedziť pohyb či osamelé prechádzky na nebezpečných miestach.