Koberce, chladničky, vianočné stromčeky a mnoho ďalších nezmyslov dokážu ľudia naložiť do autobusu či električky, aby ušetrili peniaze za klasickú dopravu kuriérom alebo využili dopravné služby obchodov. Ako by ste sa však cítili, keby k vám „pristúpil“ nebožtík?

Pozrite si VIDEO podarenej dvojice s červenou rakvou:

V moskovskom metre sa odohral bizaný prípad, keď kamery zaznamenali dvoch mužov, ktorí niesli rakvu. To, či išlo o žart alebo išlo o jedinú možnosť, ako nádobu určenú na posledný odpočinok nebožtíka prepraviť, nevedno. Rovnako ako to, či bola truhla prázdna alebo v nej bolo ľudské telo.

To, či sa v rakve nachádzalo telo nebožtíka nie je známe.
To, či sa v rakve nachádzalo telo nebožtíka nie je známe.
Zdroj: youtube

Očití svedkovia, ktorí si mužov nakrútili na video, však tvrdia, že rakva, ktorú niesli, musela byť poriadne ťažká, keďže ju niekoľkokrát museli položiť, aby si od bizarného nákladu trochu odpočinuli.

Podľa dosstupných informácii boli obaja muži spolu so svojou červenou rakvou a jej neurčitým obsahom nakoniec z moskovského metra vykázaní.

Viac na Pluska.sk: