"Stál pri zrode zahraničnej služby samostatnej Slovenskej republiky. V dôchodkovom veku svoje skúsenosti z diplomatickej práce uplatnil v Kancelárii prezidenta republiky na pozícii zahraničnopolitického poradcu dvoch našich prezidentov. Tomuto obdobiu predchádzalo takmer 30-ročné profesionálne pôsobenie v zahranično-politickom spravodajstve Československého a potom aj Slovenského rozhlasu," uviedla na sociálnej sieti mestská časť Dúbravka, kde žil.

Včera nás navždy opustil Viliam Roth, publicista a diplomat. Lúčime sa so vzácnym človekom, ktorý stál pri zrode zahraničnej služby samostatnej Slovenskej republiky.
Zdroj: FB: Mestská časť Dúbravka