Absolventi stredných odborných škôl si päť rokov po ich ukončení v porovnaní s nástupnou mzdou platovo prilepšia až o 50 percent. Najpomalšie tempo rastu mzdy majú absolventi na strednom Slovensku. Vyplýva to z celoslovenského reprezentatívneho mzdového prieskumu medzi zamestnávateľmi vo výrobných podnikoch a službách, ktorí prijímajú čerstvých absolventov SOŠ. Prieskum pripravila agentúra AKO.

Prax alebo vzdelanie ?

Absolventi stredných odborných škôl môžu byť so svojim rozhodnutím študovať spokojní. Takmer v polovici podnikov sa na nedostatok praxe nehľadí. Aspoň čo sa týka platového ohodnotenia. V týchto podnikoch sú zrejme mzdy nastavené na konkrétnu pracovnú pozíciu, nie na dĺžku praxe uchádzača o ňu.

Ďalšou príčinou môže byť nedostatok záujemcov o niektoré konkrétne pracovné pozície. "Najnižší rozdiel medzi čerstvým absolventom SOŠ a iným uchádzačom s praxou o tú istú pracovnú pozíciu je v potravinárstve, zdravotníctve a gastronomických službách. Prax naopak zaváži skôr v doprave a logistike, strojárstve a elektrotechnike," hovorí Václav Hřích z agentúry AKO.

Väčšia prax, vyšší plat

Tretina podnikov ale oceňuje napríklad trojročnú prax v porovnaní s čerstvým absolventom bez skúseností vyššou mzdou o 5 až 20 percent, v približne štvrtine podnikov ide dokonca o rozdiel až o plus 50 percent. S pribúdajúcimi skúsenosťami si však výrazne polepšujú aj samotní absolventi. Kým mediánová brutto mzda čerstvo po skončení SOŠ je na Slovensku v hrubom 500 eur, po roku už ide o 620 eur a po piatich rokoch dokonca o 750 eur.

Rozdiely sú medzi profesiami. Podľa personalistov sa najlepšie darí čerstvo vyštudovaným lakovačom a natieračom, ich mzda dosahuje 950 eur brutto. Ak absolvent SOŠ zostane na zhodnej pracovnej pozícii rok, najviac sa to platovo prejaví u operátorov stavebných strojov s platom 1300 eur. Päť rokov bez zmeny pozície napríklad pre stavebného a prevádzkového elektrikára zase znamená, že v hrubom mesačne zarobí 1800 eur.

Čísla, ktoré zaujmú stredoškolákov: Toto sú "nežiaduce" odbory?

Bratislava  je top

Finančne najzaujímavejším regiónom Slovenska je Bratislava, na opačnom konci je východné Slovensko. Rozdiely však nie sú výrazné. Východoslováci si však s pribúdajúcou praxou polepšia najviac. Naopak, najpomalšie rastie mzda absolventom SOŠ na strednom Slovensku. Príčinou je zrejme aj odlišná štruktúra priemyslu v jednotlivých regiónoch, s čím súvisí výskyt odlišných pracovných pozícií, ktoré sú aj odlišne finančne ohodnocované

Prieskum bol realizovaný v rámci Švajčiarsko-slovenského projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Jeho cieľom je pomôcť strednému odbornému školstvu s prípravou žiakov na prax, prostredníctvom duálneho systému vzdelávania. Absolventi tak budú mať za sebou prvé skúsenosti s praxou už keď ukončia štúdium.