Značnú časť tohtoročnej štátnej dotácie vo výške 21 300 eur, ktorá je určená na podporu rodovej rovnosti, zhltnú neziskovky, ktoré sú dlhodobo protežované Annou Záborskou (OĽaNO) a Annou Verešovou. Prideleniu dotácie nezabránila ani skutočnosť, že v prípade generálnej riaditeľky sekcie pre rodinnú politiku Anny Verešovej ide o jasný konflikt záujmov. „V tomto prípade by ma zaujímalo, ako sa tomu rezort práce pokúšal zabrániť. Podľa môjho názoru by sa zamestnanci ministerstva nemali uchádzať o dotácie, ktoré ich zamestnávateľ prideľuje,“ povedal pre náš denník riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš. O rozdelení dotácie vo výške 21 300 eur mala pritom rozhodovať päťčlenná komisia, v ktorej sedela aj súčasná štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gáborčáková (exposlankyňa OĽaNO), ale aj Petra Krištúfková zo Sme rodina.

Rozhodovala ideológia?


Prolife organizácie Fórum života, v ktorej je Záborská členkou dozornej rady a Poradňa Alexis, v ktorých predsedníctve obe ženy sedia, zázračne uspeli a porazili ďalších 12 organizácií, akými sú Aspekt či Možnosť voľby. Tieto organizácie pritom nedostali žiadne odôvodnenie, ktoré by vysvetľovalo, prečo sa im tento rok neušlo ani euro. Zaujímavejšie je, že spomínané prolife organizácie v minulosti neuspeli v prípade grantov z Nórskych fondov. „Nórsky finančný mechanizmus má nastavené veľmi prísne odborné kritériá, ktoré vyhodnocujú 2 nezávislí hodnotitelia. Projekty schvaľuje odborná komisia, zložená tak z domácich odborníkov a odborníčok, ako aj ľudí z Nórska a Rady Európy. Veľký dôraz sa kladie na zamedzenie konfliktu záujmov, ktorý sa prehlasuje vždy písomne. Projekty podporené z NFM sú odborne a kvalitatívne na vysokej úrovni,“ povedala pre náš denník Oľga Pietruchová, ktorá bola členkou nezávislej komisie.

Podľa našich informácií mala ďalšia Verešovej neziskovka s názvom Áno pre život v minulosti poskytovať pomoc tehotným týraným ženám len pod podmienkou, že svoje dieťa vynosia. „Takéto správanie je neprijateľné a môže ísť až o diskrimináciu na základe náboženského presvedčenia, ktoré sa nemôže stať základom nastavovania podmienok, čo platí o to viac, ak bol bezpečný dom financovaný z verejných zdrojov. Zároveň ide o porušenie ústavného práva ženy na súkromie a rodinný život,“ vysvetlila zákon o sociálnych službách Pietruchová s tým, že ak by boli tieto tvrdenia pravdivé, tak by išlo o porušenie zákona o sociálnych službách.

Majú smolu?


Na druhej strane sa nájdu aj neziskové organizácie, ktorým projekty schválila predchádzajúca vláda, ale k naplneniu nedošlo a na finálnu realizáciu ešte stále čakajú. Patrí k nim aj združenie My mamy z východného Slovenska, ktoré sa zameriava na ochranu týraných žien aj s deťmi. Okrem ministerstva má štatutárka Apolónia Sejková problém aj na úrovni samosprávy. „Komunikácia sa zadrháva a nevyzerá to do budúcna dobre. Je zaujímavé, že ministerstvo, ktoré proklamuje, že má na srdci rodiny, samostatne žijúce ženy nerieši. Pritom po odchode z násilného prostredia rodiny s deťmi tvoria a zaslúžia si ochranu. Smerovanie sa ukázalo už premenovaním odboru rodovej rovnosti,“ povedala pre náš denník Sejková, pričom poznamenala, že nerozumie, prečo sa ministerstvo rozhodlo takýmto spôsobom zakročiť proti organizáciám, ktoré roky budovali siete pomoci, ale aj scitlivovali spoločnosť vo vzťahu k téme domáceho násilia. „Rozhodli sa nás vyhladovať,“ dodala na záver.

Všetko prebehlo v súlade so zákonom

Podľa ministerstva je však celá situácia s dotáciami v poriadku. „Všetky žiadosti o dotácie, ktoré prideľuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sú hodnotené na základe kritérií, ktoré sú zverejnené na stránke MPSVR SR. Z formálnej aj odbornej stránky sú všetky žiadosti hodnotené odbornými hodnotiteľmi z radov odborných zamestnancov vecne príslušných útvarov MPSVR SR. Následne posudzuje žiadosti Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti a na základe jej odporúčaní rozhoduje o poskytnutí dotácií minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto komisia je zložená zo zamestnancov MPSVR SR, pričom jej predsedníčkou je poslankyňa NR SR Petra Krištúfková. Tento rok bol proces prideľovania dotácií ovplyvnený aktuálnou spoločensko-sociálnou situáciou, z ktorej vyplynula potreba prioritizácie žiadostí v súvislosti s vyčlenením finančných zdrojov na riešenie aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19,“ uviedla hovorkyňa ministra Milana Krajniaka Eva Rovenská.


Rozdelenie dotácie ostro kritizovala aj europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová na svojom Facebooku, kde sa pýtala, či môže ísť v tomto prípade len o náhodu. Anna Záborská jej na to rázne odpovedala: „Nie, nie je to náhoda. Pretože komisia, ktorá udeľuje dotácie, nerieši náhody, ale projekty, ktoré sú spoločnosti prospešné a do značnej miery suplujú štát, ich úloha a význam sú nezastupiteľné a nespochybniteľné. K Fóru života patrím od jeho vzniku a som hrdá na všetkých, ktorí pomáhajú, aj na tých, ktorí pomoc prijímajú, lebo vzájomná pomoc, porozumenie a tolerancia k ľuďom jednoducho patria. Chcem zdôrazniť, že nijakým spôsobom ani ja, ani moji spolupracovníci či iní ľudia mne blízki nezasahovali do výberu projektov, ktoré dostali dotáciu.“

Mohlo by vás zaujímať: