Stretnutie s Kuzminovou: „Milá pani Kuzminová, milý pán Kuzmina…”
„Som neskutočne straš...šťastný.”
Stretnutie s Kuzminovou: „Milá pani Kuzminová, milý pán Kuzmina…” „Som neskutočne straš...šťastný.”
Zdroj: MARTIN DOMOK