Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až utorok).

ZAKAZUJE SA:

1. Zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti
2. Akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek

VÝNIMKY SA VZŤAHUJÚ NA:

1. Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikatelia, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti

2. Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

3. Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

4. Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

5. Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby

6. Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

7. Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby

8. Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Anketa
Ste spokojní s opatreniami, ktoré budú platiť počas Veľkej noci?

Článok pokračuje na ďalšej strane.