Harabin podal včera podnet na Ústavný súd a ako sám povedal, ešte jeden podá. Prvý návrh na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb teda podal do 10 dní po prvom kole prezidentských volieb a druhýkrát ho podá do 10 dní po skončení druhého kola prezidentských volieb. Svoj zámer odôvodnil pre Plus JEDEN DEŇ slovami: „Lebo ten zákon síce je jednoznačný po oznámení výsledku volieb a výsledky volieb sú až po druhom kole, ale aby náhodou sa to nevyložilo, že individuálne mi beží lehota ako neúspešnému kandidátovi po prvom kole,“ a následne dovysvetľoval, že to je z titulu procesnej bezpečnosti, aby to náhodou nebolo vyhodnotené ako zmeškanie lehoty, že neúspešnému kandidátovi začína bežať lehota už po prvom kole.

Dôvody, pre ktoré podáva na Ústavný súd sťažnosť, nechcel konkretizovať. Oveľa dôležitejší je teraz názor bývalého sudcu Ústavného súdu Ladislava Orosza, ten tvrdí: „Je zrejmé, že by Ústavný súd mohol aj zrušiť napadnutý výsledok volieb, alebo vyhlásiť voľby za neplatné. Teda, samozrejme, prvé kolo volieb a tým pádom automaticky aj druhé kolo,“ a dodal, že v takom prípade by bolo potrebné vyhlásiť nové prezidentské voľby.

To znamená, že je jedno, ktorú žalobu mu uznajú (či po prvom kole, alebo po druhom kole). Tak či tak, v konečnom dôsledku záleží na tom, či plénum Ústavného súdu rozhodne o opodstatnenosti Harabinovho podnetu. Ak áno, o pár mesiacov tu môžeme mať opakované prezidentské voľby!

Plénum Ústavného súdu, ktoré o tom rozhoduje, je však aktuálne nefunkčné. Má totiž iba 4 členov a na to, aby mohlo v tejto veci rozhodnúť, potrebuje minimálne 7 členov, pričom plný počet je 13 sudcov. Plénum by malo k podnetu zaujať stanovisko do 90 dní od jeho podania. Orosz však upozorňuje na zásadnú vec: „Tá lehota je len poriadková. To znamená, že môže rozhodnúť aj po takejto lehote. Nielen môže. Bude musieť o tom rozhodnúť. Je to poriadková lehota, ktorá tlačí Ústavný súd, keď je kompletný, do toho, aby neotáľal s tým rozhodnutím, ale prijal ho v tej 90-dňovej lehote.“

Teraz bude zaujímavé sledovať nielen to, ako dopadne v sobotu druhé kolo prezidentských volieb, ale aj to, či poslanci   v stredu 3. apríla zvolia sudcov a ako tí následne rozhodnú o Harabinovi.

Mohlo by vás zaujímať: