"Pri zonácii Národného parku Muránska planina došlo k úprave vymedzenia tohto národného parku a bolo dohodnuté, že samostatne budú vyhlásené štyri chránené územia, ktoré k národným parkom priliehajú," poukázalo MŽP s tým, že okrem týchto troch má pribudnúť aj chránený areál Stolica.

Homoľa by mala mať rozlohu 22,18 hektára (ha). Nachádzať sa bude v okrese Brezno v katastrálnom území Telgárt. Územie tvorí krasový ostrov Švermovského hrdla, pod ktorým je rozsiahly jaskynný systém. Vytvoril ho vodný tok a je pravidelným zimoviskom vzácnych druhov netopierov. Envirorezort priblížil, že platiť tam bude štvrtý stupeň ochrany.

Tisovský kras sa nachádza na juhozápadnom výbežku Spišsko-gemerského krasu a bude mať výmeru 1558 ha. Rozdelený by mal byť na tri zóny s piatym, tretím a druhým stupňom ochrany. Vyhlásením chráneného areálu Tisovský kras dôjde k zrušeniu dvoch existujúcich území, s ktorými sa prekrýva. "Sú to prírodná rezervácia Hlboký jarok, kde platí piaty stupeň ochrany, ktorá sa stane súčasťou zóny A a prírodná rezervácia Suché doly, kde platí štvrtý stupeň ochrany, ktorá sa stane súčasťou zóny C," skonštatovalo ministerstvo.

V chránenom areáli Pramenná oblasť Rimava bude podľa návrhu platiť tretí stupeň ochrany. Nachádzať sa bude v okrese Rimavská Sobota v katastrálnom území Tisovec a bude mať 2058,67 ha. "Územie predstavuje mozaiku trvalých trávnych porastov a lesov, od prípravných formácií tvorených pionierskymi krovinami a stromami až po prirodzené lesy. Charakteristický ráz krajiny dotvárajú roztrúsené horské usadlosti – lazy alebo ich ruiny," priblížil envirorezort.

Vyhlásenie týchto troch chránených území má podľa MŽP prispieť k plneniu úloh vyplývajúcich z Envirostratégie 2030, programového vyhlásenia vlády a záväzkov vyplývajúcich z členstva v Európskej únii.

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj po rokovaní vlády priblížil, že všetky vyhlásené chránené územia sú pri Národnom parku Muránska planina. "Majú svoje veľké poslanie v ochrane hlucháňa. Práve Tisovský kras je jedno z najväčších hniezdísk," podotkol s tým, že vyhlásenie chránených území môže Slovensku pomôcť v súvislosti s infringementom Európskej únie za nedostatočnú ochranu hlucháňa.

Hlavné chránené oblasti sa nachádzajú podľa Budaja na štátnych pozemkoch. "Nebude to zasahovať do záujmov súkromných vlastníkov lesov a nebude to vytvárať žiadne výrazné tlaky na štátny rozpočet," povedal.