Núdzový stav sa týka:

  • všetkých držiteľov povolenia na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti
  • ambulancií záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby
  • Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby- tiesňová linka 155
  • Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych úradov
  • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, obhliadajúcich lekárov a pohrebných služieb

Ústredný krízový štáb opätovne vyzýva na dôsledné dodržiavanie

ODPORÚČANÍ V ČASE VÝSKYTU COVID-19

ZDRŽIAVAŤ SA PREDOVŠETKÝM DOMA, OBMEDZIŤ KONTAKTY – vyhýbajte sa zoskupeniam viacerých ľudí, treba minimalizovať osobné kontakty, tráviť čo najviac času doma. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy, kašľa, či chrípky.

ČASTEJŠIE UMÝVANIE RÚKnajmenej 40 sekúnd, používať aj dezinfekčné gély a jednorázové dezinfekčné utierky na ruky. V domácnosti je potrebné pravidelne dezinfikovať povrchy, častejšie vetrať.

POUŽÍVANIE OCHRANNÝCH POMÔCOK - ochranné rúška, rukavice. Choroboplodné zárodky sa môžu hromadiť na zvončekoch, tlačidlách vo výťahoch, nákupných vozíkov a iných povrchoch.

VYHÝBANIE SA KONTAKTU RÚK S TVÁROUnedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa úst. Uľahčuje to baktériám a vírusom vstup do celého tela.

DODRŽIAVANIE RESPIRAČNEJ HYGIENY kýchať a kašlať by ste nemali do dlaní alebo do otvoreného priestoru. Použite jednorázovú vreckovku, ktorú ihneď vyhodíte. Ak nemáte možnosť použiť vreckovku, kýchnite si do lakťovej jamky.

SLEDOVANIE SVOJHO ZDRAVOTNÉHO STAVU - ak sa necítite dobre, máte teplotu a ste unavený alebo kašlete, zostaňte radšej doma.

PRI PODOZRENÍ NA COVID-19 

SYMPTÓMY – horúčka, bolesť hrdla, kaseľ, dychavičnosť

Ak máte tieto príznaky a zároveň ste boli v zahraničí, prípadne s osobou s potvrdeným výskytom ochorenia:  

telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo zavolajte na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v príslušnom kraji s nepretržitou prevádzkou,

v žiadnom prípade nenavštevovať svojho lekára, riadiť sa jeho odporúčaniami,

- v prípade zhoršenia zdravotného stavu, kontaktujte linku 155 – je podmienkou upozorniť, že je u vás podozrenie na COVID-19. Nezatajujte, že ste cestovali alebo ste boli v kontakte s nakazeným pacientom- ohrozujete tak zasahujúcich zdravotníkov.