Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných, stredných odborných škôl i gymnázií. Ide o aktualizovanú verziu portálu o školách, ktorý inštitút prevádzkuje od začiatku roka 2012.

Portál má pomôcť rodičom aj ich deťom pri výbere školy. "Ak majú ľudia viac kvalitných informácií, dokážu sa na ich základe lepšie rozhodnúť," skonštatoval riaditeľ INEKO Peter Goliaš.

Základné a stredné školy

Medzi tri najlepšie základné školy sa podľa hodnotenia INEKO dostala Základná škola SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici, Základná škola na Hornej ulici v Ochodnici a Základná škola s Materskou školou v Novej Bystrici.

Trojicu najlepších stredných odborných škôl tvoria Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave, Obchodná akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina Rázusa v Trenčíne a Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove.

Medzi najlepšie slovenské gymnáziá INEKO zaradil Bilingválne gymnázium na Komenského ulici v Sučanoch, Spojenú školu-Gymnázium na Novohradskej v Bratislave a Gymnázium M. R. Štefanika na Športovej ulici v Novom Meste nad Váhom.

Vylepšené rebríčky

V súčasnosti inštitút prišiel s druhou verziou portálu o základných a stredných školách, na ktorom doplnili čerstvé informácie o školách. Najvýraznejšou zmenou je vylepšenie rebríčkov škôl.

Po novom INEKO uvádza 30 najlepšie umiestnených, resp. po registrácii na portáli všetkých škôl v rámci každého kraja a podľa jednotlivých typov škôl.

Na zoradenie poslúžili pri základných školách výsledky z Testovania 9 a mimoriadne výsledky žiakov, pri gymnáziách a stredných odborných školách ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov.

Pribudli aj aktuálne údaje o zapojení škôl do vybraných testov a súťaží či údaje od Štátnej školskej inšpekcie.

Celkové hodnotenie

Portál ponúka i informácie o využívaní informačných technológií pri vyučovaní na školách, či o počte učiteľov na 100 žiakov.

Na základe všetkých informácií potom zostavili celkové hodnotenie, a to s využitím údajov z rokov 2010 až 2013. Do hodnotenia zaradili iba tie školy, ktoré mali za posledné štyri roky aspoň 80 testovaných či zmaturovaných žiakov a 80 absolventov.

Návštevník portálu si môže zobraziť profily jednotlivých škôl či zostaviť si vlastné rebríčky podľa rôznych kritérií. K dispozícii má celkovo 33 rôznych ukazovateľov vypovedajúcich buď o podmienkach pre vyučovanie, alebo o dosiahnutých výsledkoch žiakov.

INEKO však upozorňuje, že údaje nehodnotia kvalitu školy priamo, ale informujú o vybraných parametroch.

Základné školy:

1 Základná škola, SSV Skuteckého 8, Banská Bystrica 8,2

2 Základná škola, Horná 19, Ochodnica 7,3

3 Základná škola s MŠ Nová Bystrica 686, Nová Bystrica 7,2

4 Základná škola Krosnianska 4, Košice - Dargovských Hrdinov 7,0

5 Základná škola s VJM J. Jesenského 41, Levice 6,9

6 Spojená škola - ZŠ(PYP) Novohradská 3, Bratislava - Ružinov 6,9

7 Základná škola s MŠ Dlhé nad Cirochou 231, Dlhé nad Cirochou 6,9

8 ZŠ G. Czuczora s VJM G. Czuczora 10, Nové Zámky 6,8

9 Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto 6,6

10 Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 6,5

Stredné odborné školy:

1 Obchodná akadémia Kukučínova 2, Trnava 8,1

2 OA Milana Hodžu Martina Rázusa 1, Trenčín 7,7

3 SPŠ elektrotechnická Plzenská 1, Prešov 7,7

4 Spojená školaSPŠP.HA.ŠG Slančíkovej 2, Nitra 7,6

5 Obchodná akadémia Jesenského 6, Považská Bystrica 7,5

6 Hotelová akadémia MUDr. Alexandra 29, Kežmarok 7,5

7 SPŠ odevná Sovietskych hrdinov 324, Svidník 7,4

8 Spojená škola-HA Slanická Osada, Námestovo 7,3

9 Obchodná akadémia Bernolákova 26, Zlaté Moravce 7,3

10 Obchodná akadémia Murgašova 94, Poprad 7,3

Gymnáziá:

1Bilingválne gymnázium Komenského 215, Sučany 8,0

2 Spojená škola-Gymnázium Novohradská 3, Bratislava - Ružinov 7,6

3 Gymnázium M.R.Štefanika Športová 41, Nové Mesto nad Váhom 7,6

4 Gymnázium Poštová 9, Košice - Staré Mesto 7,6

5 Gymnázium bilingválne Tomáša Ružičku 3, Žilina 7,5

6 Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice 7,4

7 Gymnázium P. J.Šafárika Ul. akademika Hronca 1, Rožňava 7,3

8 Spojená škola - Gym Dominika Tatarku 7, Poprad 7,3

9 Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava - Staré Mesto 7,2

10 Súkromné gymnázium Solivarská 28, Prešov 7,2

Výsledky hodnotenia škôl si možno pozrieť na stránke http://skoly.ineko.sk/.